Ensimmäisen lukuvuoden valinnat, tietotekniikkaa

‍ATS2 Atk-taidot opiskelua varten
Kurssilla perehdytään käyttämään ja hyödyntämään monipuolisesti tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksia sekä postereiden että pidempien kirjallisten töiden laatimiseen. Kurssilla opiskellaan taulukkolaskennan keskeisimmät toiminnot laskentakaavojen ja funktioiden käytöstä erilaisten luonnontieteissä tarvittavien kuvaajien ja kaavioiden luomiseen. Myös työvälineohjelmien yhteiskäyttö tulee tutuksi.

ATS4 Kymmensormijärjestelmä (Hajautettu)
Opi kirjoittamaan sujuvasti kymmensormijärjestelmää käyttäen. Kurssi suoritetaan suurimmaksi osaksi itsenäisesti koulun tietokoneilla harjoitellen. Aloita jaksojen 1-2 aikana.

ATS5 Kotisivukurssi
Kurssilla harjoitellaan kotisivujen tekemisen perusteita ja tuotetaan kotisivut, joilla käytetään mahdollisimman monipuolisesti opittuja taitoja.

ATS6 Ohjelmoinnin alkeiskurssi
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ohjelmoinnista ja opastaa hyvään ohjelmointitekniikkaan sekä itsenäiseen kokeiluun. Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja -rakenteisiin Java-ohjelmointikielellä. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia.

ATS7 Ohjelmoinnin jatkokurssi
Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja ohjelmoinnista ja opastaa hyvään ohjelmointitekniikkaan sekä itsenäiseen ohjelmien laatimiseen. Kurssilla keskitytään etenkin olio-ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja käytänteisiin Java-kielellä.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube