Ensimmäisen lukuvuoden valinnat, tietotekniikkaa

‍ATS2 Opiskelussa vaadittavat tietotekniikan käyttötaidot haltuun
Opintojaksolla perehdytään käyttämään ja hyödyntämään monipuolisesti tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksia sekä postereiden että pidempien kirjallisten töiden laatimiseen. Opiskellaan taulukkolaskennan keskeisimmät toiminnot laskentakaavojen ja funktioiden käytöstä erilaisten luonnontieteissä tarvittavien kuvaajien ja kaavioiden luomiseen. Myös työvälineohjelmien yhteiskäyttö tulee tutuksi.

ATS4 Kymmensormijärjestelmä (Hajautettu)
Opi kirjoittamaan sujuvasti kymmensormijärjestelmää käyttäen. Opintojakso suoritetaan suurimmaksi osaksi itsenäisesti. Suorita periodien 1-2 tai 4-5 aikana.

ATS6 Ohjelmointi
Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot ohjelmoinnista ja opastaa hyvään ohjelmointitekniikkaan sekä itsenäiseen kokeiluun. Tutustutaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja -rakenteisiin Python-ohjelmointikielellä. Tehdään paljon harjoituksia.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube