Ensimmäisen lukuvuoden valinnat, taito- ja taideaineita

‍KUS07 Piirustus
Keskeisinä sisältöinä ovat mm. piirtäminen eri välineillä, piirroksen ilmaisumahdollisuudet ja oman taiteellisen prosessityöskentelyn kehittäminen.

MUS06 Bändikurssi (Hajautettu)
Koko lukuvuosi, alkaa jaksossa 2. Kurssin tavoitteena on oppia bändisoittimien ja -laulun pe-rusteita. Pidemmälle ehtineille kurssi tarjoaa mahdollisuuden taitojen kartuttamiseen.

MUS09 Kuoro 1
Harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Edetään yksiäänisistä lauluista moniäänisiin.

MUS12 Musiikkiteknologian perusteet
Tavoitteena on hahmottaa musiikin äänitysprosessin kulku. Opiskellaan perusteita mikro-fonitekniikasta, digitaalisesta moniraitatekniikasta, äänenkäsittelystä, miksauksesta ja maste-roinnista.

MUS15 Poplaulu
Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus henkilökohtaisen laulutaidon kehittämiseen.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Va. rehtori: Marianne Heikkilä,
043 825 4071, kirsi.heikkila1(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija-asiat/wilma): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (yo-asiat): Sirpa Malva,
050 302 9605, sirpa.malva(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube