Ensimmäisen lukuvuoden valinnat, taito- ja taideaineita

Valikoima vaihtelee vuosittain, alla esimerkkejä viime vuosien valintamahdollisuuksista.

KUS06 Taidegrafiikan kurssi
Tutustutaan oman työskentelyn kautta eri painomenetelmiin kuvataiteessa esimerkiksi: Linopainanta, puupiirros, monotypia, kuivaneula, etsaus, akvatinta, serigrafia (eli silkkipaino). Lisäksi kehitetään taiteellista prosessityöskentelyä ja pohditaan grafiikan ilmaisukeinoja.

MUS06 Bändikurssi (Hajautettu)
Koko lukuvuosi, alkaa 2. periodissa. Tavoitteena on oppia bändisoittimien ja -laulun pe-rusteita. Pidemmälle ehtineille kursi tarjoaa mahdollisuuden taitojen kartuttamiseen.

MUS09 Kuoro 1
Harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Edetään yksiäänisistä lauluista moniäänisiin.

MUS12 Musiikkiteknologian perusteet
Tavoitteena on hahmottaa musiikin äänitysprosessin kulku. Opiskellaan perusteita mikro-fonitekniikasta, digitaalisesta moniraitatekniikasta, äänenkäsittelystä, miksauksesta ja masteroinnista.

MUS15 Poplaulu
Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus henkilökohtaisen laulutaidon kehittämiseen.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube