Ensimmäisen lukuvuoden valinnat, taito- ja taideaineita

Valikoima vaihtelee vuosittain, alla esimerkkejä viime vuosien valintamahdollisuuksista.

KUS06 Taidegrafiikka
Tutustutaan oman työskentelyn kautta eri painomenetelmiin kuvataiteessa esimerkiksi: Linopainanta, puupiirros, monotypia, kuivaneula, etsaus, akvatinta, serigrafia (eli silkkipaino). Lisäksi kehitetään taiteellista prosessityöskentelyä ja pohditaan grafiikan ilmaisukeinoja.

MUS06 Bändi (Hajautettu)
Koko lukuvuosi, alkaa 2. periodissa. Tavoitteena on oppia bändisoittimien ja -laulun perusteita. Pidemmälle ehtineille kursi tarjoaa mahdollisuuden taitojen kartuttamiseen.

MUS09 Kuoro 1
Harjoitellaan rentoutta, hengitystekniikkaa, äänenmuodostusta sekä luonnollista äänenkäyttöä. Edetään yksiäänisistä lauluista moniäänisiin.

MUS12 Musiikkiteknologian perusteet
Tavoitteena on hahmottaa musiikin äänitysprosessin kulku. Opiskellaan perusteita mikrofonitekniikasta, digitaalisesta moniraitatekniikasta, äänenkäsittelystä, miksauksesta ja masteroinnista.

MUS15 Poplaulu
Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus henkilökohtaisen laulutaidon kehittämiseen.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube