Ensimmäisen lukuvuoden valinnat

Alle on listattuna ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot.

 • ‍Äidinkieli (3 kurssia) tai S2 (2 kurssia)
 • Toinen kotimainen kieli ruotsi, A (3 kurssia) tai B (2-3 kurssia)
  A-oppimäärää suositellaan, jos ruotsin opiskelu on alkanut ennen 7. luokkaa tai 9. luokan arvosana on 9 tai 10.
 • Vieraat kielet (yksi A-kieli on pakollinen, muut valinnaisia)
  A-kielet (aloitettu luokilla 3-5) (3 kurssia) englanti, saksa tai ranska
  B2-kielet (aloitettu luokilla 7-8) (2 kurssia) saksa, ranska
  B3-kielet (alkavat uutena lukiossa) espanja (3), italia (3), latina (3), ranska (4), saksa (4) tai venäjä (3 kurssia)
  Ylläpito-opetus Venäjä äidinkielenä (2 kurssia)
 • Matematiikka pitkä (5 kurssia) tai lyhyt (3 kurssia). Matematiikka alkaa kaikille yhteisellä kurssilla, mutta kannattaa suunnitella ennakkoon, kumpaa aikoo opiskella.
 • Katsomusaine (1 kurssi) ev.lut. uskonto, ortod. uskonto, et tai muu oma uskonto
 • Kaikille pakollisia reaaliaineita tulee 9 kurssia (biologia, maantiede, terveystieto, filosofia, psykologia, historia (2), yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus)
 • Taito- ja taideaineita tulee kaikille yht. 3 kurssia (liikunta, kuvataide, musiikki)
  Liikunnassa voi valita opiskeleeko tyttö-, poika- vai sekaryhmässä.
 • Fysiikasta vain pakollinen (1) tai laaja oppimäärä (3)
  Lyhyen matematiikan opiskelijoille suositellaan fysiikan pakollisen kurssin suorittamista vasta toisena opiskeluvuotena, jolloin tästä tulee ensimmäiselle lukiovuodelle 0 kurssia.
 • Kemiasta vain pakollinen (1) tai laajemmat opinnot (2)

Pakollisista kursseista osan voi valita 1. tai 2. lukiovuodelle. Jos biologia kiinnostaa, kannattaa ottaa BI02 jo ensimmäiseen lukiovuoteen. Mahdollista valita myös esim. UE02, ENA04 (etenkin, jos opiskelee kahta vierasta A-kieltä), KU02, tai MU02.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Va. rehtori: Marianne Heikkilä,
043 825 4071, kirsi.heikkila1(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija-asiat/wilma): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (yo-asiat): Sirpa Malva,
050 302 9605, sirpa.malva(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube