Ensimmäisen lukuvuoden pakolliset opinnot

Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan opintoja seuraavista oppiaineista.

 • ‍Äidinkieli tai S2
  Jos arvosanasi on 7 tai heikompi tai sinulla on todettu lukihäiriö, suosittelemme tukikurssia.
 • Toinen kotimainen kieli ruotsi, A tai B
  A-oppimäärää suositellaan, jos ruotsin opiskelu on alkanut ennen 6. luokkaa tai 9. luokan arvosana on 9 tai 10.
 • Vieraat kielet (yksi A-kieli on pakollinen, muut valinnaisia)
  A-kielet (aloitettu luokilla 1-5) englanti, saksa, ranska tai venäjä
  B2-kielet (aloitettu luokilla 7-8) saksa, ranska
  B3-kielet (alkavat uutena lukiossa) espanja, italia, latina, ranska, saksa tai venäjä
  Jos englannin arvosanasi on 7 tai heikompi tai olet muuten epävarma englannin osaamisestasi, tee tämän linkin testi. Sen perusteella voit päättää tarvitsetko englannin tukikurssin vai et.

 • Matematiikasta pitkä vai lyhyt oppimäärä? Matematiikka alkaa kaikille yhteisellä opintojaksolla, joten jos valittava laajuus ei ole vielä varma, niin valitse alustava valintasi kohdasta ”Olen epävarma, todennäköisesti valintasi”.
  Jos matematiikan arvosana on 7 tai heikompi ja/tai matematiikka on todella vaikeaa, niin suosittelemme matematiikan lukio-opintojen aloittamista tuetulla MAY01-opintojaksolla.
  Jos matematiikka on ollut helppoa ja kiinnostavaa, suosittelemme valitsemaan matematiikkapainotuksen. Siellä voi opiskella ensimmäisenä lukiovuotena joko vain pakolliset ensimmäisen lukuvuoden opinnot tai pakolliset ja yhden valinnaisen opintojakson. Matematiikkapainotuksen esittely.
 • Fysiikasta vain pakollinen tai laaja oppimäärä
  Lyhyen matematiikan opiskelijoille suositellaan fysiikan pakollisten opintojen suorittamista vasta toisena opiskeluvuotena.

 • Katsomusaine ev.lut. uskonto, ortod. uskonto, et tai muu oma uskonto
 • Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelijat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Opiskelija, joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi halutessaan osallistua mainittuun uskonnonopetukseen.
 • Vähintään kolmelle muuhun kuin ev. lut seurakuntaan kuuluvalle opiskelijalle, jotka eivät osallistu ev.lut. uskonnon opetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos opiskelijat sitä pyytävät.
 • Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskelija päättää, minkä uskonnon opetukseen hän osallistuu.
 • Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle opiskelijalle, joka ei osallistu ev.lut. uskonnon opetukseen, opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva opiskelija, jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta, osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen.
 • Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton opiskelija voi osallistua myös sellaiseen koulutuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka opiskelijan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.
 • Kaikille pakollisia reaaliaineiden opintoja (biologia, maantiede, kemia, terveystieto, filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus)
 • Taito- ja taideaineita (liikunta, kuvataide, musiikki)
  Liikunnassa voi valita opiskeleeko tyttö-, poika- vai sekaryhmässä.

Pakollisista opinnoista osan voi valita 1. tai 2. lukiovuodelle. Jos valinnoissa on tilaa (alle 70 opintopistettä), voit valita ensimmäiselle lukuvuodelle myös vapaavalintaisia opintoja .

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube