Ensimmäisen lukuvuoden valinnat, elokuvaa ja viestintää

ELOS1 Elokuvatietous 1
Kaikille kiinnostuneille sopiva peruskurssi. Tutustutaan mm. elokuvan historiaan, lajityyppeihin, ammatteihin ja keinoihin. Elokuvanäytteiden, harjoitustehtävien ja keskustelujen kautta opitaan ymmärtämään elokuvan ominaispiirteitä taiteena ja viihteenä. Elokuvakäynti, mahdollisia vierailuja ja pieni lopputyö.

ELOS2 Elokuvatietous 2
Syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Käsitellään mm. elokuvan ja todellisuuden suhdetta.

ELOS11 Ihmefilmi (Hajautettu, tiistai-iltapäivisin)
Opintojaksolla katsotaan suomalaisia ja ulkomaisia elokuvaklassikoita sekä kirjoitetaan mm. elokuvapäiväkirjaa ja esseitä. Tarkat vaatimukset vaihtelevat vuosittain. Ihmefilmejä voi käydä katsomassa myös ilman opintojakson suorittamista.

VIES1 Viestinnän perusteet
Ensimmäisenä suoritettava opintojakso pohjustaa muita viestinnän opintoja, ja siitä on hyötyä myös muiden aineiden opiskelussa. Kaksi osaa: viestinnän perusteoria ja media.

VIES10 Journalismin perusteet
Tutustutaan journalismin peruskäsitteisiin, journalistiseen prosessiin sekä alan ammatteihin. Perehdytään mm. radion, television, lehdistön ja verkkojournalismin historiaan ja nykytilanteeseen.

VIES11 Koulun mediatuotanto 1 (Hajautettu)
Toimitetaan koulun lehteä ja blogia. Opintojakso jakautuu koko vuodelle ja vaatii opiskelijoilta joustavuutta. Opintojaksolle otetaan kirjoittamisesta, kuvaamisesta ja taittamisesta (VIES16) kiinnostuneita vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Tekemisen lisäksi tarjolla tietoiskuja ja ammattilaisvierailijoita. Toimitus voi tehdä myös nettilehteä (VIES17).

VIES22 Digitaalinen kuvankäsittely
Keskeisinä sisältöinä ovat mm. digitaalisen kuvamateriaalin tuotanto eri välineillä, kuvankäsittelyn ja vektorigrafiikan perusteet, digitaalisten kuvien tarkastelu ja analysointi.

VIES30 Teatteri-ilmaisu 1
Harjoitellaan erilaisia ilmaisun muotoja turvallisessa ryhmätilanteessa. Tutkitaan teatterin peruselementtejä, kuten ääntä, liikettä, tilaa ja kontaktia.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube