FAQ

Mitä Tikkurilan lukiossa voi opiskella, pakollisten aineiden lisäksi? Mitä soveltavia kursseja Tilussa on?

Löydät opetussuunnitelmamme täältä .

Tietokoneiden hankkiminen?

Lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Abitti-kurssikoejärjetelmän ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävän järjestelmän vaatimukset täyttävä kannettava tietokone soveltuu myös lukion aikana tapahtuvaan sähköiseen opiskeluun.

Ylioppilastutkintolautakunnan antamia ohjeita kannettavan tietokoneen hankintaan:

Abitti-koejärjestelmän sivuilta Sopivan tietokoneen hankinta https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-hankinta/

Ylioppilastutkintolautakunnan Yleiset määräykset ja ohjeet -sivulta kohta Kokelaan tietokonetta koskevat ohjeet (liite 2) https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

Onko ensimmäisen lukiovuoden oppiaineiden valintakortti tarpeellinen täyttää jo yläkoulussa ?

Ei, koska Tikkurilan lukioon hyväksyttyjen valinnat tehdään vasta ilmoittautumispäivänä kesäkuussa.

Saako lukujärjestyksen tehdä itse?

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille annetaan koko vuodelle valmis työjärjestys, jota yhdessä opinto-ohjaajien kanssa muokataan tarvittaessa lukuvuoden kuluessa. Samalla opitaan työjärjestyksen tekeminen ja lukiotutkinnon rakenne. Toista ja kolmatta lukiovuotta varten opiskelijat tekevät työjärjestyksensä itse annettujen ohjeiden perusteella.

Voinko suorittaa päivälukion kursseja myös aikuis- ja etälukiossa?

Perustellusta syystä opiskelija voi suorittaa kursseja myös Sotungin etälukiossa ja aikuislukiossa. Asiasta sovitaan opinto-ohjaajan kanssa.

Voinko suorittaa kursseja itsenäisesti, osallistumatta opetukseen tunneilla?

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti vain sopimalla opettajan kanssa asiasta ennen edellisen jakson päätösviikon alkua ja laatimalla suorittamisesta kirjallisen suunnitelman opettajan kanssa. Osallistumisoikeus edellyttää, että kyseisessä aineessa suoritettujen kurssien keskiarvo on vähintään 7, mutta opettaja voi halutessaan poiketa tästä säännöstä. Osaamisensa opiskelija osoittaa opettajan määräämin suorituksin sekä osallistumalla kurssitarjottimen mukaiseen kurssikokeeseen. Soveltavia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti.

Onko 1200 opiskelijan koulussa helppo saada kavereita, kuinka pärjään niin suuressa lukiossa?

Hyvin! Tilu on suosittu oppilaitos, johon on helppo tulla ja sopeutua sen suuresta koosta huolimatta. Tutustut nopeasti uusiin ihmisiin ja löydät laajasta kurssivalikoimasta monia mielenkiintoisia oppiaineita, joita ei muissa lukioissa välttämättä edes ole tarjolla. Uusien opiskelijoiden tutustumis- ja ryhmäytymisjaksot auttavat alkuun, lisäksi Tilun erinomaiset tutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena ensimmäisen lukuvuoden ajan.

Kanslian asiakaspalvelun aukioloajat?

Koulupäivinä kanslia on auki joka arkipäivä klo 9.30 - 12.30 pois lukien jakson päätösviikot, jolloin kanslia on auki klo 12.00 – 14.00

Kesällä kanslia on auki arkisin klo 9.30 – 12.30 juhannukseen saakka ja elokuussa. Heinäkuussa kanslia on suljettu, eikä esim. opiskelijatodistuksia toimiteta silloin.


Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija-asiat/wilma): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (yo-asiat): Sirpa Malva,
050 302 9605, sirpa.malva(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube