Viestintäpainotus

Tikkurilan lukion viestintälinjan esittelyvideo (25.1.2021)

Viestintäpainotus

Tilu tarjoaa valtavan valikoiman erilaisia viestintään ja mediaan liittyviä kursseja. Vaikka kurssit kulkevat nimikkeen ”viestintä” alla, vaihtelee niiden sisältö teatterista graafiseen suunnitteluun ja journalismista psykologiaan. Tikkurilan lukion viestinnän kurssit tarjoavat hyvän pohjan jatko-opintoja varten.

Opiskelijan on mahdollista syventyä johonkin viestinnän osa-alueeseen valitsemalla useita samaa teemaa käsitteleviä kursseja tai vaihtoehtoisesti poimia kursseja viestinnän eri alueilta ja siten saada laajempi näkemys viestintäalasta. Viestintään ja mediaan liittyviä kursseja on myös monissa muissa oppiaineissa kuten kuvataiteessa, musiikissa ja vieraissa kielissä.

Tilun viestinnän kurssit on jaettu polkuihin. Opiskelija voi keskittyä yhteen polkuun tai poimia kursseja eri poluilta.

Peruskurssit johdattelevat viestinnän opiskeluun. Ne tarjoavat hyvän lähtökohdan eri viestintäkursseille ja tukevat myös muiden aineiden opiskelua. Esimerkiksi mediapsykologiassa tutkitaan mediakäyttäytymistä sekä ihmisen ja median välistä suhdetta: mihin käytämme mediaa ja mitä siitä seuraa. Viestinnän peruskurssi taas sopii jokaiselle lukiolaiselle. Sen suorittaminen on myös vaatimuksena median lukiodiplomin tekijöille.

Kuvallisen ilmaisun polku tutustuttaa erilaisten kuvien tekemisen maailmaan. Kursseihin kuuluu muun muassa graafista suunnittelua ja digitaalista valokuvausta.

Mediapolku johdattaa opiskelijan muun muassa lehti- ja radiojournalismin sekä mainonnan ja markkinointiviestinnän maailmaan. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Tilussa ilmestyy oma aikakauslehti Häly, jonka toimituksen opiskelijat muodostavat.

Teatteripolku tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa ilmaisuaan ja osallistua erilaisten esitysten tekemiseen. Esimerkiksi suurissa musikaalituotannoissa opiskelijat pääsevät lavalle näyttelemään ja laulamaan mutta myös suunnittelemaan lavasteita ja valoja. Tikkurilan lukiossa voi suorittaa teatterin lukiodiplomin.

Elokuvapolku kuuluu kiinteästi viestintäkursseihin, mutta Tilussa se on oma oppiaineensa. Elokuvaopinnoista lisää alla.

Tikkurilan lukiossa on hyvät tilat ja välineet viestinnän opiskeluun. Esimerkiksi koulun auditoriossa on mahdollista luoda näyttäviä esityksiä, joissa käytetään hyväksi laadukkaita ääni- ja valolaitteistoja. Lehtiä taitetaan ammattitasoisilla ohjelmilla ja videoita editoidaan Mac-tietokoneilla.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube