Viestintäpainotus

Viestintäpainotus

Tilu tarjoaa valtavan valikoiman erilaisia viestintään ja mediaan liittyviä opintoja, joiden sisältö vaihtelee teatterista graafiseen suunnitteluun ja journalismista psykologiaan. Tikkurilan lukion viestinnän tarjonta luo hyvän pohjan jatko-opintoja varten.

Opiskelijan on mahdollista syventyä johonkin viestinnän osa-alueeseen valitsemalla useita samaa teemaa käsitteleviä opintoja tai vaihtoehtoisesti poimia opintoja viestinnän eri alueilta ja siten saada laajempi näkemys viestintäalasta. Viestintään ja mediaan liittyviä moduuleja on myös monissa muissa oppiaineissa kuten kuvataiteessa, musiikissa ja vieraissa kielissä.

Perusopinnot johdattelevat viestinnän opiskeluun. Ne tarjoavat hyvän lähtökohdan eri viestintäpoluille ja tukevat myös muiden aineiden opiskelua. Esimerkiksi mediapsykologiassa tutkitaan mediakäyttäytymistä sekä ihmisen ja median välistä suhdetta: mihin käytämme mediaa ja mitä siitä seuraa. Viestinnän perusteet -opintojakso taas sopii jokaiselle lukiolaiselle. Sen suorittaminen on myös vaatimuksena median lukiodiplomin tekijöille.

Kuvallisen ilmaisun polku tutustuttaa erilaisten kuvien tekemisen maailmaan. Opintoihin kuuluu muun muassa graafista suunnittelua ja digitaalista valokuvausta.

Mediapolku johdattaa opiskelijan muun muassa lehti- ja radiojournalismin sekä mainonnan ja markkinointiviestinnän maailmaan. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Tilussa ilmestyy oma aikakauslehti Häly, jonka toimituksen opiskelijat muodostavat.

Teatteripolku tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa ilmaisuaan ja osallistua erilaisten esitysten tekemiseen. Esimerkiksi suurissa musikaalituotannoissa opiskelijat pääsevät lavalle näyttelemään ja laulamaan mutta myös suunnittelemaan lavasteita ja valoja. Tikkurilan lukiossa voi suorittaa teatterin lukiodiplomin.

Elokuvapolku kuuluu kiinteästi viestinnän opintoihin, mutta Tilussa se on oma oppiaineensa. Elokuvaopinnoista lisää kohdassa Elokuvapainotus.

Tikkurilan lukiossa on hyvät tilat ja välineet viestinnän opiskeluun. Esimerkiksi koulun auditoriossa on mahdollista luoda näyttäviä esityksiä, joissa käytetään hyväksi laadukkaita ääni- ja valolaitteistoja. Lehtiä taitetaan ammattitasoisilla ohjelmilla ja videoita editoidaan Mac-tietokoneilla.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube