Musiikkipainotus

Musiikkipainotus


Tikkurilan lukio tarjoaa musiikkia paljon harrastavalle nuorelle mahdollisuuden valita musiikin syventävän oppimäärän. Tavoitteena on taata opiskelijalle koko lukioajan tasaisesti jatkuva musiikin opiskelu sekä antaa mahdollisuus jatkaa aikaisempia koulun musiikkiopintoja, esim. yläkoulun


Valokuva

Musiikkipainotukseen tuleva valitsee vähintään 10 musiikin kurssia sisältävän kokonaisuuden. Näissä hän voi suuntautua bändisoittoon, orkesterisoittoon, lauluun, kuoroon tai musiikkiteknologiaan. On myös mahdollista valita yhdistelmiä näistä musiikin osa-alueista.Normaalin kahden pakollisen musiikin kurssin lisäksi opiskelijan on valittava kaksi musiikkipainotuksen valinneille suunnattua pakollista kurssia (MUS18 ja MUS19). Syventäviä kursseja tulee valita vähintään yksi ja muita soveltavia kursseja vähintään viisi. Osan kursseista opiskelija voi kompensoida lukion ulkopuolisilla musiikin opinnoilla.


Valokuva

Musiikkipainotukseen haluava pyrkii Tikkurilan lukioon normaalin lukiohaun mukaisesti. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä kesäkuussa opiskelija täyttää musiikkipainotuksen hakukaavakkeen ja laatii alustavan suunnitelman musiikin kursseistaan.Tikkurilan lukio tarjoaa hyvät mahdollisuudet musiikin painotettuun opiskeluun. Koulussamme on hyvät opetus/harjoitustilat, laadukas äänitysstudio, harjoitusstudio sekä videolabra. Lisäksi koulussamme on moderni auditorio, joka tarjoaa mahdollisuudet monimuotoisten esitysten järjestämiseen.


Musiikkipainotuksen suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen lukion päästötodistuksen liitteeksi.


Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Va. rehtori: Marianne Heikkilä,
043 825 4071, kirsi.heikkila1(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija-asiat/wilma): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (yo-asiat): Sirpa Malva,
050 302 9605, sirpa.malva(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube