Matematiikkapainotus

Matematiikkapainotus

Pitkä matematiikka on pääsykoeaineena yliopistojen matemaattis-fysikaalis-kemiallisten tieteiden koulutusohjelmiin, tilastotieteiden opintoihin valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä lähes kaikkiin teknillisten korkeakoulujen koulutusohjelmiin pyrittäessä. Pitkän matematiikan osaamista edellyttää myös opiskelu teknillisissä ammattikorkeakouluissa. Lukiossa on syytä opiskella pitkää matematiikkaa, jos kaavaillulle opiskelualalle on pääsykoeaineena fysiikka. Monille muillekin koulutusaloille voi pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta saada enemmän lähtöpisteitä kuin lyhyen matematiikan kokeesta.

Tikkurilan lukiossa matematiikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista valita matematiikkapainotus opinnoilleen. Painotuksen tarkoituksena on tarjota matematiikasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus edetä matematiikan opinnoissaan tavallista opetusta pidemmälle. Painotus on tarkoitettu kaikille matematiikasta ja matemaattisista aineista kiinnostuneille.

Matematiikkapainotuksen valinneet opiskelijat muodostavat oman opetusryhmänsä. Tikkurilan lukiossa on monipuolinen valikoima koulukohtaisia matematiikan valinnaisia opintojaksoja. Seuraavat esimerkit ovat lukuvuonna 2020-2021 käytössä olleen opetussuunnitelman mukaisia.

Koulukohtaiset opinnot

MAAS14 Matematiikan kokonaiskuva
Kootaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja. Kokeena mahdollisuuksien mukaan ylioppilastutkinnon matematiikan kokeeseen valmentava preliminäärikoe.

MAAS15 Talousmatematiikka
Lasketaan indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus-, ym. arkielämään liittyviä laskuja.

MAAS16 Kompleksiluvut ja avaruuden vektorit
Syvennetään käsitystä matematiikasta ja lukukäsitteestä tutustumalla kompleksilukuihin ja niiden eri esitysmuotoihin sekä syvennetään käsitystä vektoreista.

MAAS17 Lineaarialgebra
Matriisilaskentaa, lineaarisia yhtälöryhmiä, lineaariset kuvaukset tasossa ja toisen asteen käyriä.

MAAS18 Differentiaaliyhtälöt
Ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä, separoituva differentiaaliyhtälö sekä sovelluksia differentiaaliyhtälöistä.

MAAS20 Matematiikan haasteet
Matematiikan haasteet on soveltava pitkän matematiikan kurssi, joka on suunnattu erityisesti matematiikkalinjalaisille ja muille matematiikassa erityisen hyvin pärjääville opiskelijoille.

Matematiikkapainotukseen haluava pyrkii ensin Tikkurilan lukioon normaalin lukiohaun mukaisesti. Lukioon valitut opiskelijat voivat hakea matematiikkapainotukseen kesäkuussa lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki koulun oppilaat voivat valita kaikkia matematiikan opintoja, eikä kaikkien matematiikan moduulien valinta vaadi virallista kesäkuussa tehtävää matematiikkapainotusta.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube