Liikuntapainotus

Tikkurilan lukion liikuntalinjan esittelyvideo (25.1.2021)

Liikuntapainotus

Liikuntapainotteisen linjan tarkoituksena on tarjota monipuolisesta liikunnasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan. Painotus on tarkoitettu aivan tavallisille liikunnasta kiinnostuneille ja monipuolisesta urheilemisesta nauttiville opiskelijoille. Liikuntapainotus ei tarjoa minkään yksittäisen lajin kilpavalmennusta.

Liikuntapainotukseen pääsevät opiskelijat muodostavat oman opetusryhmänsä, jossa he opiskelevat pakolliset liikunnan kurssinsa (2 kpl). Lisäksi liikuntapainotuksen valinneet sitoutuvat valitsemaan vähintään 4 syventävän/soveltavan liikunnan kurssia, sekä 4 painotuksen omaa kurssia niin, että liikunnan opinnoista muodostuu vähintään 10 kurssin opintokokonaisuus.

Liikuntapainotukseen haluava pyrkii ensin Tikkurilan lukioon normaalin lukiohaun mukaisesti. Lukioon valitut opiskelijat voivat hakea liikuntapainotukseen kesäkuussa lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Valintakriteereinä toimivat 9 luokan päättötodistuksen liikunnan numero ja kaikkien numeroiden keskiarvo. Liikuntapainotuksen suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi.

Lista liikuntapainotuksen kursseista:

1. Vuosi
Li1 Oppiva liikkuja (pakollinen kurssi)
Lis13 Uudet lajit (liikuntalinjan oma kurssi)
Lis14 Rytmiikka ja tanssi (liikuntalinjan oma kurssi)

2. vuosi
Li2 Aktiivinen elämä (pakollinen kurssi)
Lis15 Liikunnan ohjauskurssi (liikuntalinjan oma kurssi)
Li4 Yhdessä liikkuen (wanhojen tanssit –kurssi. Voi korvata muulla valinnaiskurssilla)
Yksi vapaavalintainen liikunnan valinnaiskurssi

3. vuosi
Lis16 Vaelluskurssi (liikuntalinjan oma kurssi)
LD04 Liikuntadiplomikurssi (voi korvata muulla valinnaiskurssilla)
Yksi vapaavalintainen liikunnan valinnaiskurssi‍

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube