Liikuntapainotus

Katso tästä Tilun viestintä-, liikunta- ja musiikkilinjojen esittely (kesä 2020)

Liikuntapainotus

Opiskelijat ovat voineet syksystä 2009 alkaen valita opinnoilleen liikuntapainotuksen. Painotuksen tarkoituksena on tarjota monipuolisesta liikunnasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan liikunnasta. Painotus on tarkoitettu aivan tavallisille liikunnasta kiinnostuneille ja monipuolisesta urheilemisesta nauttiville opiskelijoille.

Liikuntapainotukseen pääsevät opiskelijat muodostavat oman opetusryhmänsä, jossa he opiskelevat pakolliset liikunnan kurssinsa (2 kpl). Lisäksi liikuntapainotuksen valinneet sitoutuvat valitsemaan 4 syventävän/soveltavan liikunnan kurssia, sekä 4 painotuksen valinneille täysin omaa valinnaista kurssia niin, että liikunnan opinnoista muodostuu 10 kurssin opintokokonaisuus. Kurssit pyritään järjestämään niin, että ne mahdollistavat myös muiden valinnaisaineiden opiskelun mahdollisimman hyvin.

Liikuntapainotukseen haluava pyrkii ensin Tikkurilan lukioon normaalin lukiohaun mukaisesti. Lukioon valitut opiskelijat voivat hakea liikuntapainotukseen kesäkuussa lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Valintakriteereinä toimivat 9 luokan päättötodistuksen liikunnan numero, kaikkien numeroiden keskiarvo sekä oma liikuntaharrastaneisuus ja motivaatio osallistua liikuntapainotteiseen opiskeluun. Liikuntapainotuksen suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi

Lista liikuntapainotuksen kursseista:

1. Vuosi
Liikunta I (pakollinen kurssi)
Oma erikoiskurssi I
Oma erikoiskurssi II

2. vuosi
Liikunta II (pakollinen kurssi)
Liikunta VIII (”virkisty liikunnasta”)
Oma erikoiskurssi III
Wanhat tanssit*

3. vuosi
Liikuntadiplomikurssi tai jokin muu valinnainen kurssi
Oma erikoiskurssi IV
Yksi vapaavalintainen liikunnan kurssi

*Mikäli opiskelija ei halua tanssia wanhoja tansseja, tulee hänelle ohjelmaan yhden sijaan kaksi vapaavalintaista liikunnan kurssia.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija-asiat/wilma): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (yo-asiat): Sirpa Malva,
050 302 9605, sirpa.malva(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube