Liikuntapainotus

Liikuntapainotus

Liikuntapainotteisen linjan tarkoituksena on tarjota monipuolisesta liikunnasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan. Painotus on tarkoitettu aivan tavallisille liikunnasta kiinnostuneille ja monipuolisesta urheilemisesta nauttiville opiskelijoille. Liikuntapainotus ei tarjoa minkään yksittäisen lajin kilpavalmennusta.

Liikuntapainotukseen pääsevät opiskelijat muodostavat oman opetusryhmänsä, jossa he opiskelevat pakolliset liikunnan moduulit (2 kpl). Lisäksi liikuntapainotuksen valinneet sitoutuvat valitsemaan vähintään 4 valinnaista liikunnan moduulia, sekä 4 painotuksen omaa moduulia niin, että liikunnan opinnoista muodostuu vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus.

Liikuntapainotukseen haluava pyrkii ensin Tikkurilan lukioon normaalin lukiohaun mukaisesti. Lukioon valitut opiskelijat voivat hakea liikuntapainotukseen kesäkuussa lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Valintakriteereinä toimivat 9 luokan päättötodistuksen liikunnan numero ja kaikkien numeroiden keskiarvo. Liikuntapainotuksen suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi.

Lista liikuntapainotuksen opinnoista:

1. Vuosi
LI1 Oppiva liikkuja (pakollinen moduuli)
LIS13 Uudet lajit (liikuntalinjan oma moduuli)
LIS14 Rytmi- ja musiikkiliikunta (liikuntalinjan oma moduuli)

2. vuosi
LI2 Aktiivinen elämä (pakollinen moduuli)
LIS15 Liikunnan ohjaus (liikuntalinjan oma moduuli)
LI4 Yhdessä liikkuen (wanhojen tanssit, voi korvata muulla valinnaisella moduulilla)
Yksi vapaavalintainen liikunnan moduuli

3. vuosi
LIS16 Retkeily ja vaellus (liikuntalinjan oma kurssi)
LILD04 Liikuntadiplomi (voi korvata muulla valinnaisella moduulilla)
Yksi vapaavalintainen liikunnan moduuli

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube