Painotukset

Tikkurilan lukiossa opiskelija voi valita laajasta aine- ja kurssivalikoimasta lukio-opinnoilleen painotuksen. Valittavia painotuksia ovat viestintä, elokuva, musiikki, liikunta sekä matematiikka. Näihin painotuksiin hakeudutaan vuosittain vasta kesäkuussa lukiopaikan vastaanottamisen yhteydessä paikan päällä koulussa. Englanninkieliselä IB-linjalla noudatetaan kansainvälistä IBO-opetussuunnitelmaa, sillä on oma hakukoodinsa ja sille haetaan erikseen yhteisvalinnassa maaliskuussa.

Esim. musiikin harrastajat voivat hakeutua musiikkipainotukseen, jolloin hänet sijoitetaan ryhmään, jossa musiikkia tulee opiskella vähintään 10 kurssia. Nämä musiikin lisäopinnot eivät vapauta opiskelemasta lukion tavanomaisia eri oppiaineiden pakollisia ja valinnaisia kursseja (lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia).

Kaikkia painotuksia ei tarvitse valita heti lukion alkuvaiheessa, vaan esim. elokuvan ja viestinnän kursseja voi valita opiskeluohjelmaansa koko lukio-opiskelun ajan. Painotuksiin hakeutumisessa annetaan käytännön ohjeistusta kesäkuussa lukiopaikan varmistamispäivänä.

Näiden painotusten lisäksi opiskelija pystyy tekemään itse haluamiaan omia painotuksia oman mielenkiintonsa, harrastustensa tai jatko-opiskelutarpeittensa mukaisesti. Suuressa lukiossa on laaja kurssi- ja ainetarjonta. Monissa oppiaineissa on tarjolla enemmän valinnaisia kursseja kuin pienemmissä lukioissa on mahdollista tarjosta. Esim. kielistä tai luonnontieteistä kiinnostunut opiskelija voi painottaa omissa opinnoissaan nimenomaan ko. aineita ja niiden valinnaisia kursseja.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija-asiat/wilma): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (yo-asiat): Sirpa Malva,
050 302 9605, sirpa.malva(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube