Painotukset

Tikkurilan lukiossa opiskelija voi valita laajasta aine- ja opintojaksovalikoimasta lukio-opinnoilleen painotuksen. Valittavia painotuksia ovat viestintä, elokuva, musiikki, liikunta sekä matematiikka. Näihin painotuksiin hakeudutaan vuosittain vasta kesäkuussa lukiopaikan vastaanottamisen yhteydessä paikan päällä koulussa. Englanninkieliselä IB-linjalla noudatetaan kansainvälistä IBO-opetussuunnitelmaa, sillä on oma hakukoodinsa ja sille haetaan erikseen yhteisvalinnassa maaliskuussa.

Esim. musiikin harrastajat voivat hakeutua musiikkipainotukseen, jolloin hänet sijoitetaan ryhmään, jossa musiikkia tulee opiskella vähintään 20 opintopistettä. Nämä musiikin lisäopinnot eivät vapauta opiskelemasta lukion tavanomaisia eri oppiaineiden pakollisia ja valinnaisia opintoja (lukion vähimmäisopintopistemäärä on 150 opintopistettä).

Kaikkia painotuksia ei tarvitse valita heti lukion alkuvaiheessa, vaan esim. elokuvan ja viestinnän opintoja voi valita opiskeluohjelmaansa koko lukio-opiskelun ajan. Painotuksiin hakeutumisessa annetaan käytännön ohjeistusta kesäkuussa lukiopaikan varmistamispäivänä.

Näiden painotusten lisäksi opiskelija pystyy tekemään itse haluamiaan omia painotuksia oman mielenkiintonsa, harrastustensa tai jatko-opiskelutarpeittensa mukaisesti. Suuressa lukiossa on laaja opintotarjonta. Monissa oppiaineissa on tarjolla enemmän valinnaisia opintoja kuin pienemmissä lukioissa on mahdollista tarjosta. Esim. kielistä tai luonnontieteistä kiinnostunut opiskelija voi painottaa omissa opinnoissaan nimenomaan ko. aineita ja niiden valinnaisia opintojaksoja.

Tikkurilan lukio

Valkoisenlähteentie 53

PL 4515

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Mari Aalto,
040 595 1530, mari.aalto(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (opiskelija- ja yo-asiat): Elisa Kujansuu,
050 302 9605, elisa.kujansuu(at)vantaa.fi

Lukiosihteeri (hankinnat, laskut ja yo-asiat): Kirsi Paaso,
050 302 9734, kirsi.paaso(at)vantaa.fi

twitter instagram youtube