Välkommen till det nya läsåret 2019-20!

Undervisningen vid Vanda musikinstitut börjar to 15.8. Lärarna är i kontakt med sina elever 12-14.8. för att komma överens om lektionstider.

Du ser dina grupptimmars lektionstider i Eepos bakom ”Nuvarande studier”. Du loggar in i Eepos via adressen https://vmo.eepos.fi/#/splash med lösenorden som du fått till din e-post på våren. Kolla dem innan du slår fast din individuella lektionstid så att de inte krockar.

Till alla som nu börjar sina studier har vi skickat ut inloggningskoder till Eepos i augusti.

Om det uppstår problem med inloggning eller lösenord, vänligen kontakta musiikkiopisto@vantaa.fi

  • Publicerade: 12.08.2019

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube