Information till VMI:s elever och vårdnadshavare 8.5.

Enligt statsrådets instruktioner och Vanda Stadskulturs beslut flyttas Vanda musikinstituts undervisning delvis tillbaka till närundervisning fr.o.m. 14.5. Närundervisningen gäller främst individuell undervisning, och även där enligt elevens och lärarens bedömning. Exempelvis om eleven, läraren eller någon deras närstående hör till riskgruppen, sköts vårens undervisning på distans. En del lärare har redan hunnit hålla alla vårens undervisningsgånger (18 st.) före 13.5., då har hens elever inga lektioner mera denna vår.

Orkestrarna, körerna och musikens grunder som distansundervisning, ifall läraren inte vill ordna det på ett annat sätt. I så fall bör ovanstående instruktioner följas.

Musiklekis återgår inte till närundervisning denna vår. De utdelade videorna kan man kolla på till slutet av maj.

Allmänna instruktioner:

- Man får inte komma på lektion om man är sjuk.
- Man ska tvätta händerna före man går på lektion. Man hostar i ärmen eller i ett engångspapper, varefter pappret slängs bort (och man tvättar händerna igen).
- Läraren tar hand om desinficeringen av instrument som används av både läraren och eleven före varje lektion. Om läraren stämmer elevens instrument, ska det desinficeras före och efter att det har stämts. Musikinstitutet införskaffar lämpliga desinficeringsmedel.
- Man bör undvika onödiga fysiska kontakter.

Vi meddelar senare om när våravslutningen ordnas. Där delar vi ut stipendier och betyg. Om eleven behöver betyget tidigare, kan vi skicka det per post fr.o.m. 27.5.

Musikinstitutets kansli och administration är öppet varje vardag på distans 14.5.–3.7 kl. 9–15 (med undantag 21.5., 22.5., och 19.6.).
I kansliet (Näckrosvägen 4) har vi kundbetjäning på plats 14.5.–3.6. kl. 10–12 och 13–14 (med undantag to 21.5. och 22.5.)

Ett soligt maj till er alla!

Monna Relander, rektor

  • Publicerade: 08.05.2020

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube