Info inför läsårets början

Läsårets 2020-2021 undervisning inleds måndagen den 17.8. Lärarna tar kontakt med eleverna för att komma överens om lektionerna 13-14.8. På grund av Covid-19 situationen, kunde inte avslutningsceremonierna för läsåret hållas på våren. De outdelade stipendierna och betygen delas ut nu som undantag i början av hösten. Tillfället ordnas i Näckrossalen, Näckrosvägen 4, på torsdagen den 13.8 med början kl 18. På programmet står även bl.a. musikföreställningar.

  • Publicerade: 05.08.2020

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube