Tutkinnon rakenne

Tutkinnon suorittaminen


Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä (4) koetta, joista äidinkielen tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Opiskelija valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta:

• toinen kotimainen kieli
• yksi vieraan kielen koe
• matematiikan koe
• reaaliaineen koe


Neljän pakollisen kokeen lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen oman valintansa mukaan.


Toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä ja matematiikassa järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi A-tason koe vähintään yhdessä seuraavista pakollisista kokeista:


• toisessa kotimaisessa kielessä
• vieraassa kielessä tai
• matematiikassa


Toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraassa kielessä vaativammalla kokeella tarkoitetaan peruskoulun ala-asteelta alkavan, kaikille yhteisen kielen (A-kielen) oppimäärään perustuvaa koetta.


Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri ainereaalikoetta. Reaalikoepäivien järjestys saattaa vaihdella tutkintokerroittain. Ensimmäisenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa jonkun seuraavista reaalikokeista: psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia. Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista reaalikokeista: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto.


Myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja, omassa koulussa ei-opetettavia aineita voi valita ylimääräisiksi aineikseen ylioppilastutkintoon.


Hylätyn ja hyväksytyn kokeen uusiminen


Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet. Mikäli pakollisesta kokeesta saa hylätyn, opiskelijalla ei ole mahdollisuutta täydentää tutkintoaan kirjoittamalla ylimääräisiä aineita ennen kuin pakollinen koe on suoritettu hyväksytysti. Hylätyn kokeen saa uusia kahdesti. Hylätty pakollinen koe on uusittava kolmen seuraavan tutkintokerran aikana, ylimääräisen kokeen uusimiselle ei ole aikarajaa. Jos opiskelija ajoittaa tutkinnon suorittamisen kolmeen perättäiseen tutkintokertaan ja viimeisellä näistä tutkintokerroista tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa, hän saa uusia hylätyn kokeensa vielä kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siten ulottua kuuteen tutkintokertaan. Hyväksytyn kokeen voi uusia kerran ilman aikarajoitusta.


Lisätietoa


Tarkat ohjeet ja määräykset tutkinnon rakenteesta ja suorittamisesta sekä kokeiden uusimisesta löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) sivuilta.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram