Yhdenvertaisuussuunnitelma

‍Tasa-arvosuunnitelma

Sotungin lukion tasa-arvosuunnitelma on tasa-arvolain 232/2005 6 b §:n mukainen tasa-arvosuunnitelma ja se on laadittu yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa. Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty Vantaan opetuslautakunnassa.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram