Yhteiskuntaoppi, YH

Yhteiskuntaoppi antaa sinulle neljä näkökulmaa yhteiskuntaan ja päätöksentekoon. Yhteiskuntaoppi antaa sinulle välineitä ymmärtää yhteiskunnan nopeaa muutosta sekä globalisaation vaikutuksia. Kursseilla tutustutaan Suomen ja EU:n tasolla politiikkaan, taloustieteeseen ja oikeustieteeseen. Kurssit antavat sinulle valmiuksia opiskella yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä aiheita yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa.


Yhteiskuntaopin kursseista ensimmäisenä kannattaa suorittaa YH1-kurssi, jolla harjoitellaan yhteiskuntaopin opiskelun perustaitoja, esim. tilastojen ja tekstiaineistojen käyttö sekä esseen kirjoittaminen. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa, tosin YH2 kurssi on varsin vaativa, joten se kannattaa suorittaa toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Huomioi myös kurssin suurehko työmäärä lukujärjestystä suunnitellessasi. Kursseja YH1 ja YH2 ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi.


Jos tarvitset syventävän kurssin YH3 tai YH4 kirjoituksia varten, mutta et pysty sitä valitsemaan, sinulla on mahdollisuus opiskella kurssi itsenäisesti. Muista tehdä tenttisopimus yhteiskuntaopin opettajan kanssa jakson ensimmäisen viikon aikana. Lisäksi etälukion puolella voit opiskella yhteiskuntaoppiin liittyvän yrittäjyyskurssin YRI1.


Yhteiskuntaoppi oppiaineena on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan ylioppilaskirjoituksissa. Hyvä ajankohta kirjoittamiselle on kolmannen vuoden syksy tai kevät. Kokeessa on kymmenen esseekysymystä, joista kuuteen on vastattava. Jokaisesta kurssista tulee kaksi tehtävää. Lisäksi kokeessa on kaksi ns. jokeritehtävää, joissa on sovellettava useampien kurssien tietoja, painottuen kuitenkin kursseihin YH1 ja YH2. Osa tehtävistä edellyttää tekstien, kuvien ja tilastoaineistojen tulkitsemista osana esseevastausta.


‍Pakolliset kurssit


YH1


Valtarakennelmat, valtio ja yksilö


Kurssilla tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eri piirteisiin. Näkökulmia ovat puolueiden, eturyhmien ja kansalaisjärjestöjen toiminta, suomalaisen yhteiskunnan sosiaalinen ja taloudellinen rakenne, valtiolliset päätöksentekoelimet, turvallisuuspolitiikka sekä Euroopan yhdentyminen.


YH2


Taloustieto


Kurssilla tarkastellaan talouden ilmiöitä eri taloudellisten tahojen näkökulmasta. Käsittelyn kohteina voivat olla talouselämän ongelmat, talouspolitiikka ja talouselämän oikeudenmukaisuuskysymykset. Kurssilla pyritään hyödyntämään ajankohtaismateriaalia. Näkökulmina sekä yksittäinen talouden toimija (mikrotaloustiede) sekä kansantalouden toiminta (makrotaloustiede) Kurssin tutustumiskohteena ovat sanomalehdet, videofilmit, tutustumiskäynnit ja asiantuntijavierailut.


Kurssin voi korvata muualla suoritetulla pääpiirteiltään samansisältöisellä kurssilla.


Syventävät kurssit


YH3


Kansalaisen lakitieto


Kurssilla käsitellään Suomen oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita. Kurssilla tutustutaan lainsäädännön eri alueiden pääpiirteisiin, ratkotaan oikeustapauksia, kutsutaan vierailijoita ja tehdään tutustumiskäyntejä esim. eduskuntaan tai Vantaan käräjäoikeuteen.


YH4


Eurooppalaisuus ja Euroopan Unioni


Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.


Soveltavat kurssit


HIS11


Ylioppilaskirjoitusvalmennus historiassa ja yhteiskuntaopissa


Kurssi järjestetään 3. jaksossa, ks. historian kohdalta kurssin tarkemmat tiedot.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram