Tietotekniikka, AT

Tietotekniikka on yksi Sotungin lukion kolmesta kärkihankkeesta. Tietokoneet ovat tällä hetkellä Windows 7 käyttöjärjestelmässä. Office-ohjelmissa ovat 2010 versiot.


Tietotekniikan kurssit Sotungin lukiossa tarjoavat jokaiselle jotakin. Aloittelijat tai taidoistaan epävarmat voivat aloittaa Tietotekniikan käyttötaito kurssilla (ATS01). Ohjelmoinnin saloihin voi tutustua puolestaan ATS02 kurssilla. Tänä lukuvuonna aiheena Java-ohjelmointi. Digitaalista kuvankäsittelyä, videoeditointia ja julkaisuohjelmien käyttöä harjoitellaan ATS03 kurssilla ja kotisivun tekemistä kurssilla ATS04 sekä uutena tarjotaan verkkotekniikoita kuten PHP, CSS kurssilla ATS05. Koulun oppilaat voivat lainata koulutöitään varten digitaalista kameraa ja videokameraa.


OPETTAJAT


KIRJALLISUUS:


Kurssi suoritetaan osallistumilla tunneille ja tekemällä moduuleihin liittyviä harjoituksia. Kurssikirjan hankkiminen ei ole pakollista, mutta jos haluaa niin käytämme kirjaa: Tietotekniikan käyttötaito I Office 2003/2007/2010-ohjelmille - Lammi, Mäkelä, Docendo/WsoyPro/SanomaPro.


Soveltavat kurssit


ATS1


Tietokoneen ajokorttikurssi 1 (@-ajokortti)


Kurssi järjestetään 2. jaksossa Kurssin tarkoituksena on suorittaa ns. kansalaisen @-kortti. Tämä käsittää 4 moduulia: Tietotekniikan perusteet, Käyttöjärjestelmä, Tekstinkäsittely ja Internet.


Näyttökokeita suoritetaan tietyin aikavälein keskellä kurssia ja jos näyttökokeita pitää uusia niin se tapahtuu koeviikolla.


Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä ja lisäksi saa mahdollisesti opintokirjan/todistuksen suoritetusta kortista/moduuleista.


ATS1-kurssin ja @-ajokortin voi suorittaa myös hajautetusti jaksoissa 3 ja 5 tuntikoodilla 8. Kurssimerkinnän saa, jos lukuvuoden aikana suorittaa koeviikoilla @-ajokortin moduulikokeet. Lisätietoja tästä suoritustavasta saa Ivan Zaikinilta ja Ari Immoselta.


ATS2


Ohjelmointi


Kurssin pidetään mahdollisesti 4. jaksossa päivälukion puolella tai sen voi suorittaa etälukiossa jaksosta riipumattomasti.


Kurssi ATS1:n suoritus ei ole etukäteen välttämätön, kunhan hallitsee tietokoneen peruskäytön.


Sisältö: Tutustutaan yleisesti ohjelmoinnin käsitteisiin ja rakenteisiin. Opitaan ohjelmoimaan jollain ohjelmointikielellä (Javalla). Arvostelu: Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista työskentelyä kurssiin kuuluvissa oppilastöissä.


ATS3


Multimedian työvälineet 1


Kurssin ATS1 suoritus ei ole etukäteen välttämätön, kunhan hallitsee tietokoneen peruskäytön.


Sisältö: Kurssin aikana syvennetään tietoja viestintätekniikan osaamista. Harjoitellaan multimedian tuottamista kuten videoeditointia, Flash-animointia ja kuvankäsittelyä.


Arvostelu: Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista työskentelyä kurssiin kuuluvissa oppilastöissä.


ATS4


Kotisivu internetiin


Sisältö: Kurssilla perehdytään HTML-sivunkuvauskieleen ja laaditaan sivusto internetiin. Harjoituksissa perehdytään sivueditorin, selaimen ja kuvankäsittelyohjelman käyttöön sekä tiedostojen siirtoon internetpalvelimelle. Kurssin tavoitteena on oppia laatimaan laadukkaita sivustoja. Laadukkuuden kriteereinä käytetään sivun graafista ulkoasua, informaatiosisältöä ja helppokäyttöisyyttä.


Arvostelu: Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista työskentelyä kurssiin kuuluvissa oppilastöissä.


ATS5


Verkkotekniikoita


Sisältö: Kurssilla perehdytään dynaamisten ja interaktiivisten verkkosivujen toteutustekniikoi-hin. Kurssilla perehdytään mm. HTML (mm. lomakkeet, kehykset, interaktiivinen kuva), CSS, JavaScript, PHP ja MySQL tekniikoihin. Esitietoina edellytetään perustiedot Html-sivunkuvauskielestä kotisivukurssin ATS4 laajuudessa tai vastaavin tiedoin.


Arvostelu: Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista työskentelyä kurssiin kuuluvissa oppilastöissä.


ATS6


Multimedian työvälineet 2


Sisältö: Kurssi koostuu koko lukuvuoden aikana suoritettavista tehtävistä. Tehtäviin voi kuulua: Koulun tilaisuuksien ja tapahtumien kuvaaminen (video-, digitaali- ja tavallisella kameralla). Näiden kuvien käsitteleminen ja arkistointi. Kuvamateriaalintuottaminen koulun kotisivuille. Koulun Solukkolehden verkkoversion toimittaminen.


Arvostelu: Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää lukuvuoden aikana edellä mainittujen tehtävien suorittamista.


ATS7


Tietokoneen ajokorttikurssi 2 (A-ajokortti)


Kurssin tarkoituksena on suorittaa tietokoneen A-ajokortti: 7 moduulia, joista 4 on suoritettu ATS1 kurssilla. Loput moduulit ovat Taulukkolaskenta,Tietokannat ja Esitysgrafiikka. Kurssisuoritetaan osallistumalla tunneille ja tekemällä moduuleihin liittyviä harjoituksia. Näyttökokeet suoritetaan tietyin väliajoin keskellä kurssia ja jos näyttökokeita pitää uusia niin se tapahtuu koeviikolla. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ATS1 jälkeen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä ja lisäksi annetaan todistus/opintokirja, kun vaadittavat näyttökokeet ovat suoritetut.


Lukuvuoden 5. jakso on ns. valmistelujakso, jossa pidetään noin 13 tuntia ja tulevan lukuvuoden 1. jakso on ns. toteutusjakso, jossa koulutukset (noin 8 tuntia) pidetään.


Opettajien koulutus suunnitellaan ns. PESU-ajan yhteyteen.


ATS8


Kouluta ja kouluttaudu nettivelhoksi


Kurssin toteutuminen riippuu ulkopuolisesta rahoituksesta.


Järjestetään mahdollisesti 5. jaksossa. Ilmoitetaan myöhemmin lukuvuoden aikana toteutumisesta. Kurssilla tutustutaan web 2.0 sovelluksiin kuten blogeihin, wikeihin, rss, flickr, screencast yms. Kurssin aikana toteutetaan myös koulutustuokioita tuleville lukion ensiluokkalaisille mm. aiheista koneiden levyasemat, word, powerpoint, openofficen perustiedot, Fronter ja web 2.0 uudet tuulet opiskeluun sekä myöskin opettajille pidetään oma koulutus.


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram