Terveystieto, TE

Miten tavat ja tottumukset vaikuttavat terveyteen? Miten terveyttä mitataan, edistetään ja ehkäistään? Kuinka tutkin terveystottumuksia?

Lukion terveystiedon kursseilla syvennytään monipuolisesti terveyteen ja toimintakykyyn. Tavoiteena on pohtia eri ratkaisujen vaikutuksia terveyteen ja tunnistaa omat vaikutusmahdollisuudet. Terveystiedon tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.

Lukiossamme on tarjolla neljä terveystiedon kurssia. TE1 –kurssi on kaikille pakollinen, TE2 ja TE3 –kurssit ovat syventäviä ja TE4 on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kertaava kurssi. Terveystiedon voi kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa syksyllä ja keväällä

Pakolliset kurssit

TE1

Terveyden perusteet

Kurssilla tutustutaan terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja tarkastellaan omia elämäntapoja, arvoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on ymmärtää terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisemisen merkitys yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Keskeisiä sisältöjä ovat elämäntavat, tarttuvat taudit, sairaudet ja terveydenhuolto.

Syventävät kurssit

TE2

Terveys ja arkielämä

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tietoja ja tarkastellaan niihin vaikuttavia kulttuurisia, historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. aikuistuminen, mielihyvä ja riippuvuudet, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät erityispiirteet kuten doping ja syömishäiriöt.

TE3

Terveys ja tutkimus

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin ja tarkastellaan terveydenhuollon tulevaisuutta ja etiikkaa. Kurssin aikana tehdään pienimuotoinen terveyskäyttäytymiskartoitus. Lisäksi kurssilla arvioidaan ja tulkitaan terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa.

Soveltava kurssi

TE4

Terveystiedon abikurssi

Kurssia suositellaan kaikille terveystiedon ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssilla kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittua tietoja, perehdytään terveystiedon mallikysymyksiin, harjoitellaan niihin vastaamista ja tutustutaan arviointikriteereihin.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram