Teatteri, TES

T‍eatterikurssit jakaantuvat ilmaisutaidon kurssiin (ÄIS14) sekä TES-teatterikursseihin. Äidinkielen kurssilla ÄIS14 harjoitellaan ilmaisun perustaitoja, kuten liikkumista, improvisaatiota, tekstien työstämistä. Kurssilla ei tehdä näytelmää. Se on suunnattu erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssista lisätietoa äidinkielen kurssikuvauksissa.


Kurssit ovat soveltavia, ja ne arvioidaan suoritusmerkinnällä. TES-kursseja voi suorittaa enemmänkin, jos haluaa jatkaa seuraavina vuosina. Lukuvuoden alussa on teatteri-info, jossa kerrotaan tarkemmin vuoden näytelmästä ja siihen liittyvistä aikatauluista.


Teatterikurssit, TES1 ja TES2


Kursseilla perehdytään näytelmän teon keskeisiin alueisiin: näyttelemiseen, käsikirjoittamiseen, ohjaamiseen ja esityksen valmistamiseen. Kursseilla hiotaan esiintymistaitoja, tehdään improvisaatioharjoituksia ja valmistetaan näytelmä.


Vuosittain ensimmäisessä jaksossa on tarjolla TES2. Kurssilla luodaan roolihahmot ja alustava käsikirjoitus. Ensimmäisen jakson aikana järjestetään myös roolijako, josta tiedotetaan myöhemmin.


TES1 kurssi on lukuvuoden toisessa jaksossa ja se on tarkoitettu kaikille näytelmään osallistuville: näyttelijöille, lavastajille, ääni- ja valotekniikasta vastaaville. Kurssin tunneilla työstetään kohtauksia ja roolihahmoja, perjantai-iltapäivisin on läpivedot. Näytelmä esitetään kolmannessa jaksossa.


TES8


Teatteridiplomikurssi


Valtakunnallisen teatterialan näytön, teatteridiplomin, suorittaminen edellyttää vähintään kolmen ilmaisuun ja teatterin tekemiseen liittyvän kurssin suorittamista (esimerkiksi ÄIS14 + 2 x TES). Diplomi kannattaa suorittaa viimeisenä lukiovuotena 2. tai 3. jaksossa. Teatteridiplomi tarkoittaa oman näytelmän valmistamista. Suorittaja valmistaa näytelmän itsenäisesti ilman opettajan apua toisten diplomin tekijöiden kanssa ryhmätyönä (korkeintaan 30 minuutin näytelmä) tai yksin (lyhyt monologi). Näytelmän aihe on vapaa. Käsikirjoituksen voi kirjoittaa itse tai sen voi muokata valmiista aiheesta. Suorittaja voi diplomityössään erikoistua esimerkiksi näyttelemiseen, ohjaamiseen tai käsikirjoittamiseen - tai näihin kaikkiin.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram