Suomi toisena kielenä, S2

Pakollisia suomi toisena kielenä -kursseja on kuusi. Opiskelija tekee niistä kaksi joka vuosi. S2.1- ja S2.6-kurssit ovat tarjolla joka vuosi, muut kurssit vuorottelevat joka toinen vuosi.


S2-kurssin suorittaminen: kaikki kirjalliset työt pitää palauttaa ja kokeen jokaisesta osiosta pitää saada arvosanaksi vähintään 5-. Arvosanaan vaikuttavat myös suulliset harjoitukset ja tuntiaktiivisuus. Nelosen saa, jos on palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kokeeseen ja kurssin aikaisten töiden ja kokeen yhteisarvosana on 4.


Lisäksi tarjolla on kaksi soveltavaa suomi toisena kielenä -kurssia, joiden aikana syvennetään kieliopin ja sanaston hallintaan liittyviä taitoja.


Pakolliset kurssit


S2.1


Perusteet hallintaan


Kurssilla kartoitetaan kielitaito, tutustutaan kielten luokitteluun, kielen ominaispiirteisiin, pohjatekstiin viittaamiseen ja kirjoittamisen sääntöihin. Kieliopista kerrataan keskeisimpiä asioita: nominit ja niiden taivutus, sijamuodot, tavutus, astevaihtelu, verbityypit ja aikamuodot. Näiden lisäksi tehdään sanasto-, tekstin ymmärtämis- ja kirjoitusharjoituksia (mm. prosessiaine) sekä pieni suullinen esitys. Lisäksi kertaamme kielenhuoltoa.


S2.2


Kieli käyttöön


Kurssilla perehdytään puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä suomalaiseen kulttuuriin. Keskustellaan, harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa ja pidetään suullisia esityksiä. Kieliopista käydään läpi erityisesti lauseopin asioita: lausetyypit, sivulausetyypit, lauseenvastikkeet, lauseenmuodostus, lauseenjäsenet, sanajärjestys ja verbin nominaalimuodot. Kertaamme kuitenkin myös nominien taivutuksen ja pilkkusäännöt.


S2.3


Kielellä vaikutetaan


Kurssilla opitaan erilaisia kielellä vaikuttamisen ja perustelemisen keinoja (kielelliset tehokeinot), tutkitaan mainoksia, analysoidaan erilaisia lehtitekstejä ja tutustutaan syvemmin vaikuttamaan pyrkiviin tekstilajeihin. Teemme myös kuva- analyyseja ja kirjoitamme erilaisia mielipidekirjoituksia (vastine, kirja-arvostelu). Suullisena harjoituksena on väittely. Kieliopista kerrataan rektio, aikamuodot sekä pronomini- ja korrelaattiasiat.


S2.4


Syvemmät tekstitaidot


Kurssilla käydään läpi tekstityypit ja -lajit, harjoitellaan proosan analysointia, erilaisten tekstien tuottamista ja opetellaan kirjoittamaan aineistopohjaisia tekstejä. Suullisina töinä on esityksiä elokuvasta ja kirjoista. Kieliopista kertaamme modukset ja omistusliitteet. Oikeinkirjoitusasioista käymme välimerkit, isot ja pienet alkukirjaimet sekä yhdyssanasäännöt. Kurssilla käydään läpi yo-kokeen tehtävätyyppejä ja harjoitellaan niitä.


S2.5


Suomalainen kulttuuri tutuksi


Kurssilla perehdytään suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen historiaan, runojen analysointiin ja kielen alueelliseen vaihteluun. Kulttuuri on tärkeä osa kurssia: tutustumme erilaisiin kulttuureihin, kun opiskelijat esittelevät toisilleen oman kotikulttuurinsa.


Järjestämme myös maailma koulussa -päivän aikana esittelyjä eri kulttuureista. Kurssilla tehdään suullinen esitys suomalaisesta kirjailijasta ja hänen teoksestaan. Kieliopista käydään läpi adjektiivien ja adverbien vertailumuodot, numeraalit, passiivi, kirja- ja puhekielen erot ja lisäksi tehdään sanasto- ja fraasiharjoituksia.


S2.6


Kohti toimivaa kaksikielisyyttä


Kurssilla käydään läpi kaikki yo-kokeen tehtävätyypit ja harjoitellaan niitä. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kuvataiteeseen ja syvennetään tietoja kielen rakenteista. Tehdään suullinen esitys kirjasta, ryhmätöitä ja prosessiaine. Kerrataan kirjoittamiseen liittyvät säännöt ja harjoitellaan niitä rakenteita, joissa kurssilaisilla on eniten vaikeuksia.


Soveltavat kurssit


S2.10


Kielenhuollon kertauskurssi


Kurssi on soveltava. Kurssin aikana kerrataan suomen kielen keskeisiä kielioppiasioita, tehdään sanastoharjoituksia ja opitaan reaaliesseen kirjoittamiseen liittyviä asioita. Kertaamme myös kielenhuollon sääntöjä.


S2.11


Kieliopin kertauskurssi


Kurssi on soveltava. Kurssin aikana tehdään sanastoharjoituksia sekä kuuntelu- ja kielioppiharjoituksia. Kertaamme kieliopin haastavampia kohtia ja kartutamme sanastoa. Tutustumme myös erilaisiin lauserakenteisiin ja teemme lyhyitä tekstejä.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram