Ranska, RA

8 syventävää kurssia, jotka suoritetaan numerojärjestyksessä. Koska yo-tutkinto (lyhyt oppimäärä) perustuu koko oppimäärään, suositellaan yo-tutkintoon osallistuville kaikkien kurssien suorittamista. Kaikki kurssit arvostellaan numeroarvosanoin. RAB31 –kurssilla aloitetaan ranskan kielen alkeista. Niitä peruskoulussa ranskaa opiskelleita, joiden ranskan kielen perusteet kaipaavat kertausta, suositellaan aloittamaan kurssista RAB31 tai RAB32.


RAB31


Hyvää päivää, hauska tutustua


Kurssilla opiskellaan vuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja kiittäminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.


RAB32


Näin asiat hoituvat


Kurssin aihepiirejä ovat ihmissuhteet ja elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan Pariisiin.


RAB33


Vapaa-aika ja harrastukset


Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.


RAB34


Meillä ja muualla


Aihepiirit liittyvät asumiseen, matkailuun, siirtolaisuuteen ja frankofoniaan eli ranskankieliseen maailmaan.


RAB35


Ennen ja nyt


Aihepiirit liittyvät ruokaan, perheeseen, elämäntapoihin, teknologiaan, terveyteen ja uskontoihin


RAB36


Opiskelu ja tulevaisuudensuunntelmat


Aihepiirit liittyvät opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitteluun


RAB37


Ranskassa tapahtuu


RAB38


Yo-kirjoituksiin valmistautumista


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram