Ranska, RA

8 syventävää kurssia, jotka suoritetaan numerojärjestyksessä. Koska yo-tutkinto (lyhyt oppimäärä) perustuu koko oppimäärään, suositellaan yo-tutkintoon osallistuville kaikkien kurssien suorittamista. Kaikki kurssit arvostellaan numeroarvosanoin. RAB31 –kurssilla aloitetaan ranskan kielen alkeista. Niitä peruskoulussa ranskaa opiskelleita, joiden ranskan kielen perusteet kaipaavat kertausta, suositellaan aloittamaan kurssista RAB31 tai RAB32.

RAB31

Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan vuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja kiittäminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.

RAB32

Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat ihmissuhteet ja elämään liittyvät rutiinit. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja tutustutaan Pariisiin.

RAB33

Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.

RAB34

Meillä ja muualla

Aihepiirit liittyvät asumiseen, matkailuun, siirtolaisuuteen ja frankofoniaan eli ranskankieliseen maailmaan.

RAB35

Ennen ja nyt

Aihepiirit liittyvät ruokaan, perheeseen, elämäntapoihin, teknologiaan, terveyteen ja uskontoihin

RAB36

Opiskelu ja tulevaisuudensuunntelmat

Aihepiirit liittyvät opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuden suunnitteluun

RAB37

Ranskassa tapahtuu

RAB38

Yo-kirjoituksiin valmistautumista

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram