Psykologia, PS

Miksi ihmiset valitsevat mieluiten tyhjän penkin metrossa? Miksi toiset lannistuvat ja toiset innostuvat samanlaisista tehtävistä? Miksi ihmiset ärtyvät ruuhkassa?


Psykologiassa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan. Kursseilla etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten voin tehostaa oppimistani? Miten minä olen kehittynyt pienestä sikiöstä ainutlaatuiseksi persoonaksi. Miksi unohdan? Miksi pelkään? Miten voin ylläpitää mielenterveyttäni? Miten muut ihmiset vaikuttavat minuun?


Kurssit PS1 ja PS2 suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. PS2 ja PS3 kurssit voi suorittaa myös vuotta myöhemmin. PS5 kurssia ei suositella toiselle opiskeluvuodelle, paitsi jos aikoo kirjoittaa kolmannen vuoden syksyllä. Soveltavat kurssit voi suorittaa milloin tahansa pakollisen kurssin jälkeen. Abikurssi suoritetaan 3. vuotena.


Pakolliset kurssit


PS1


Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus


Kurssilla opiskelijat perehtyvät ihmisen toimintaan erilaisten psykologisten näkökulmien avulla. Kurssin kantavina teemoina ovat oppiminen ja psykologinen tutkimus. Kurssilla etsitään vastausta psykologian avulla koko lukio-opiskelua koskettavaan kysymykseen: ”Miten oppisin paremmin?”


Syventävät kurssit


PS2


Ihmisen psyykkinen kehitys


Kurssilla tutustutaan kehityspsykologiaan ja tarkastellaan ihmisen elämänkaaren aikana tapahtuvaa kehitystä. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään omaa ja toisten elämää sekä tunnistamaan kriisikausia kehityksen edellytyksenä.


PS3


Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet


Kurssilla tutustaan kognitiivisen psykologiaan, eli tutkitaan ihmisen tietoisuuden ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Keskeisiä teemoja ovat havaitseminen, tarkkaavaisuus, muisti ja oppiminen. Tutuiksi tulevat myös hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkon toiminta sekä niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin.


PS4


Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta


Kurssilla perehdytään erilaisiin tunteisiin ja motiiveihin ihmisen toimintaa säätelevinä tekijöinä. Lisäksi tutustutaan korkeatasoiseen kognitiiviseen toimintaan, kuten ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon.


PS5


Persoonallisuus ja mielenterveys


Kurssilla perehdytään erilaisiin tapoihin selittää ja tutkia ihmisen persoonallisuutta. Kurssilla tutkitaan myös psyykkistä hyvinvointia, sen häiriötekijöitä sekä hoitomuotoja.


Soveltavat kurssit


PSS6


Sosiaalipsykologia


Kurssilla tutustutaan sosiaalipsykologian tutkimuskohteisiin ja sovellutuksiin. Perehdytään teoriassa ja käytännön harjoitusten kautta ryhmän toimintaan ja sen havainnointiin.


PSS7


Tutki ja kokeile - kurssi


Kurssilla perehdytään psykologisen tutkimuksen lähtökohtiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssilla tutustutaan psykologisiin kokeisiin ja tutkimuksiin, sekä tehdään omia tutkimuksia. Kurssi tukee erinomaisesti psykologian ainereaaliin valmistautumista.


PSS8


Stressin hallinta


Koeviikot, kirjoitukset ja muut tehtävät kuormittavat lukiolaisen elämää. Kurssilla tarkastellaan stressiä ilmiönä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia rentoutumismenetelmiä ja muita tapoja stressin hallitsemiseksi ja keventämiseksi Kurssilla ei unohdeta naurun ja hyvän olon merkitystä...


PSS9


Urheilupsykologia


Miten oma asenne vaikuttaa urheilusuoritukseen? Mikä on voittajan strategia? Kurssilla tutustutaan erilaisiin psykologisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat urheilusuoritusten ja harjoittelun taustalla. Kurssi sopii muillekin kuin urheilijoille ja se on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet psykologian ensimmäisen kurssin.


PSS10


Psykologian abikurssi


Kurssilla syvennetään aiemmin opittua ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Tutustutaan esseevastausten analysointiin ja arviointikriteereihin.


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram