Ruotsi, RU

Ruotsin kielen opiskelu antaa monia mahdollisuuksia elämääsi. Ruotsia tarvitset lukion jälkeisissä opinnoissasi ja sen jälkeen laajasti työelämässä. Yhä edelleen pohjoismaisessa kanssakäymisessä niin liike-elämässä kuin muissakin yhteyksissä ruotsi on merkittävä työkieli. Ruotsin kielen kautta avautuu ovi rikkaaseen pohjoismaiseen kulttuuritarjontaan. Hankkimalla ruotsin kielen taidon pääset osalliseksi laajasta ruotsinkielisestä koulutuskirjosta omassa maassamme sekä Ruotsissa. Tiesitkö muuten, että ruotsalaisiin korkeakouluihin voi hakea pelkällä lukion päästötodistuksella ja yo-todistuksella!

Koulussamme järjestetään perinteisesti joka vuosi kulttuurimatka Tukholmaan katsastamaan Ruotsin pääkaupungin menoa sekä tutustumaan ruotsalaiseen arkielämään.

Ruotsin kielen pitkän oppimäärän ylioppilastutkinto perustuu kahdeksaan kurssiin (RUA1 - RUA8) ja keskipitkän seitsemään kurssiin (RUB1 - RUB7). Kurssit RUA1 - RUA6 ovat pakollisia A-oppimäärässä, RUB1 - RUB5 pakollisia B-oppimäärässä. Kurssit RUA7 ja RUA8 sekä RUB6 ja RUB7 ovat valtakunnalliset syventävät kurssit. Näiden lisäksi opiskelijoille on tarjolla koulukohtaisia soveltavia kursseja (RUBS8 - RUBS16).

Syventäviä kursseja voi suorittaa samanaikaisesti pakollisten kurssien kanssa, ja opiskelijalla voi myös olla useita syventäviä kursseja samassa jaksossa.

‍A-ruotsin pakolliset ja syventävät kurssit:

RUA1

Arkielämää Pohjoismaissa

Kurssi käsittelee ystäviä ja ystävyyttä, kouluelämää, nuorten harrastuksia ja vapaa-ajan viettotapoja eri pohjoismaissa.

RUA2

Ihmiset ympärillämme

Kurssilla käsitellään nuoria lähellä olevia aiheita. Se vie keskelle elävää elämää, kaupunkiin, maaseudulle ja kurkistamaan erilaisiin asuntoihin.

RUA3

Suomi - osa Pohjolaa ja Eurooppaa

Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys.

RUA4

Elinympäristömme

Kurssin aiheita ovat rakkaus ja perhe-elämä, monikulttuurinen Tanska, elämäntavat, terveys, uskonto ja elämänarvot sekä elämä Islannissa.

RUA5

Opiskelu ja työ

Kurssin teemoja ovat mm. elämä maaseudulla, ympäristönsuojelu, joukkoviestintä ja mainonta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Pohjoismaista tutustutaan Norjaan, sen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

RUA6

Kulttuuri ja sen tekijöitä

Kurssit syventävät sarjan teemoja ja käsittelevät mm. opintoja ja työelämää, tekniikkaa, saamelaista kulttuuria, kehitysmaita, Pohjoismaista yhteistyötä ja ruotsalaista kulttuuria.

RUA7

Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

RUA8

Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kurssilla valmistaudutaan myös ylioppilaskirjoituksiin.

B-ruotsin pakolliset ja syventävät kurssit:

RUB1

Koulu ja vapaa-aika

Aihepiireinä ovat opiskelu, perhe, vapaa-aika ja nuorten harrastukset.

RUB2

Arkielämää pohjoismaissa

Kurssilla tutustutaan Pohjoismaihin, asumiseen, kotiin, työssäkäyntiin ja rahankäyttöön sekä terveyteen liittyviin aiheisiin.

RUB3

Suomi, pohjoismaat ja Eurooppa

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Opitaan kuvaamaan henkilöitä, paikkoja ja tapahtumia.

RUB4

Elämää yhdessä ja erikseen

Aiheina sukupolvien ja kulttuurien kohtaaminen, ihmissuhteet, uskonto ja elämänkatsomus sekä media. Rakenteista keskeisenä verbiopin tuntemuksen syvennys.

RUB5

Elinympäristömme

Kurssi pureutuu opintoihin, työelämään, mainontaan ja elinympäristömme muutoksiin. Rakenteista opitaan mm. passiivi ja partisiipit.

RUB6

Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Harjoitusten aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

RUB7

Laajeneva maailmankuvamme

Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Vapaaehtoistyö, politiikka, kansalaisvaikuttaminen, hyvinvointi ja globalisaatio. Kattava kieliopin kertaus.

Soveltavat kurssit

RUBS8

Starta på nytt!

Kurssi on tarkoitettu peruskoulusta lukioon juuri siirtyneille opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on kerrata kaikki peruskoulussa opitut rakenteet ja perehdyttää opiskelija lukion työtapoihin. Kurssilla harjoitellaan myös kirjallista tuottamista.

RUBS9

Det är dags att skriva

Kurssi soveltuu opiskelijoille, joiden kirjallinen ruotsi kaipaa täsmentämistä. Kurssilla harjoitellaan erityisesti kirjoitelman tekemistä. Opiskelijat tutustuvat eri tekstityyppeihin ja niiden erityisvaatimuksiin. Muoto-opin lisäksi opiskelijat pyrkivät parantamaan sanastonsa laajuutta kurssin aikana.

RUBS10

Loppukiri - Slutspurten

Kurssi on tarkoitettu lähinnä abiturienteille. Kurssilla vankennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja keskitytään erilaisten tekstien monipuoliseen käsittelyyn sekä kirjalliseen tuottamiseen. Kurssilla myös valmentaudutaan ylioppilaskokeiden kuullunymmärrysosioon.

RUBS11

Kulttuurimatka Ruotsiin

Opiskelijat tekevät yhdessä opettajansa kanssa kulttuurimatkan Tukholmaan. Ennen matkaa opiskelijat suunnittelevat matkan ohjelman. Kurssilla ennen varsinaista matkaa harjoitellaan erityisesti ruotsin kielen suullista tuottamista ja syvennytään Ruotsin kulttuuriin ja historiaan. Kokemuksistaan opiskelijat kirjoittavat ruotsinkielisen matkapäiväkirjan.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram