Ruotsi, RU

Ruotsin kielen opiskelu antaa monia mahdollisuuksia elämääsi. Ruotsia tarvitset lukion jälkeisissä opinnoissasi ja sen jälkeen laajasti työelämässä. Yhä edelleen pohjoismaisessa kanssakäymisessä niin liike-elämässä kuin muissakin yhteyksissä ruotsi on merkittävä työkieli. Ruotsin kielen kautta avautuu ovi rikkaaseen pohjoismaiseen kulttuuritarjontaan. Hankkimalla ruotsin kielen taidon pääset osalliseksi laajasta ruotsinkielisestä koulutuskirjosta omassa maassamme sekä Ruotsissa. Tiesitkö muuten, että ruotsalaisiin korkeakouluihin voi hakea pelkällä lukion päästötodistuksella ja yo-todistuksella!


Koulussamme järjestetään perinteisesti joka vuosi kulttuurimatka Tukholmaan katsastamaan Ruotsin pääkaupungin menoa sekä tutustumaan ruotsalaiseen arkielämään.


Ruotsin kielen pitkän oppimäärän ylioppilastutkinto perustuu kahdeksaan kurssiin (RUA1 - RUA8) ja keskipitkän seitsemään kurssiin (RUB1 - RUB7). Kurssit RUA1 - RUA6 ovat pakollisia A-oppimäärässä, RUB1 - RUB5 pakollisia B-oppimäärässä. Kurssit RUA7 ja RUA8 sekä RUB6 ja RUB7 ovat valtakunnalliset syventävät kurssit. Näiden lisäksi opiskelijoille on tarjolla koulukohtaisia soveltavia kursseja (RUBS8 - RUBS16).


Syventäviä kursseja voi suorittaa samanaikaisesti pakollisten kurssien kanssa, ja opiskelijalla voi myös olla useita syventäviä kursseja samassa jaksossa.


‍A-ruotsin pakolliset ja syventävät kurssit:


RUA1


Arkielämää Pohjoismaissa


Kurssi käsittelee ystäviä ja ystävyyttä, kouluelämää, nuorten harrastuksia ja vapaa-ajan viettotapoja eri pohjoismaissa.


RUA2


Ihmiset ympärillämme


Kurssilla käsitellään nuoria lähellä olevia aiheita. Se vie keskelle elävää elämää, kaupunkiin, maaseudulle ja kurkistamaan erilaisiin asuntoihin.


RUA3


Suomi - osa Pohjolaa ja Eurooppaa


Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys.


RUA4


Elinympäristömme


Kurssin aiheita ovat rakkaus ja perhe-elämä, monikulttuurinen Tanska, elämäntavat, terveys, uskonto ja elämänarvot sekä elämä Islannissa.


RUA5


Opiskelu ja työ


Kurssin teemoja ovat mm. elämä maaseudulla, ympäristönsuojelu, joukkoviestintä ja mainonta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Pohjoismaista tutustutaan Norjaan, sen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.


RUA6


Kulttuuri ja sen tekijöitä


Kurssit syventävät sarjan teemoja ja käsittelevät mm. opintoja ja työelämää, tekniikkaa, saamelaista kulttuuria, kehitysmaita, Pohjoismaista yhteistyötä ja ruotsalaista kulttuuria.


RUA7


Puhu ja ymmärrä paremmin


Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.


RUA8


Tiede, talous ja tekniikka


Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kurssilla valmistaudutaan myös ylioppilaskirjoituksiin.


B-ruotsin pakolliset ja syventävät kurssit:


RUB1


Koulu ja vapaa-aika


Aihepiireinä ovat opiskelu, perhe, vapaa-aika ja nuorten harrastukset.


RUB2


Arkielämää pohjoismaissa


Kurssilla tutustutaan Pohjoismaihin, asumiseen, kotiin, työssäkäyntiin ja rahankäyttöön sekä terveyteen liittyviin aiheisiin.


RUB3


Suomi, pohjoismaat ja Eurooppa


Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Opitaan kuvaamaan henkilöitä, paikkoja ja tapahtumia.


RUB4


Elämää yhdessä ja erikseen


Aiheina sukupolvien ja kulttuurien kohtaaminen, ihmissuhteet, uskonto ja elämänkatsomus sekä media. Rakenteista keskeisenä verbiopin tuntemuksen syvennys.


RUB5


Elinympäristömme


Kurssi pureutuu opintoihin, työelämään, mainontaan ja elinympäristömme muutoksiin. Rakenteista opitaan mm. passiivi ja partisiipit.


RUB6


Puhu ja ymmärrä paremmin


Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Harjoitusten aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.


RUB7


Laajeneva maailmankuvamme


Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Vapaaehtoistyö, politiikka, kansalaisvaikuttaminen, hyvinvointi ja globalisaatio. Kattava kieliopin kertaus.


Soveltavat kurssit


RUBS8


Starta på nytt!


Kurssi on tarkoitettu peruskoulusta lukioon juuri siirtyneille opiskelijoille. Kurssin tavoitteena on kerrata kaikki peruskoulussa opitut rakenteet ja perehdyttää opiskelija lukion työtapoihin. Kurssilla harjoitellaan myös kirjallista tuottamista.


RUBS9


Det är dags att skriva


Kurssi soveltuu opiskelijoille, joiden kirjallinen ruotsi kaipaa täsmentämistä. Kurssilla harjoitellaan erityisesti kirjoitelman tekemistä. Opiskelijat tutustuvat eri tekstityyppeihin ja niiden erityisvaatimuksiin. Muoto-opin lisäksi opiskelijat pyrkivät parantamaan sanastonsa laajuutta kurssin aikana.


RUBS10


Loppukiri - Slutspurten


Kurssi on tarkoitettu lähinnä abiturienteille. Kurssilla vankennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja keskitytään erilaisten tekstien monipuoliseen käsittelyyn sekä kirjalliseen tuottamiseen. Kurssilla myös valmentaudutaan ylioppilaskokeiden kuullunymmärrysosioon.


RUBS11


Kulttuurimatka Ruotsiin


Opiskelijat tekevät yhdessä opettajansa kanssa kulttuurimatkan Tukholmaan. Ennen matkaa opiskelijat suunnittelevat matkan ohjelman. Kurssilla ennen varsinaista matkaa harjoitellaan erityisesti ruotsin kielen suullista tuottamista ja syvennytään Ruotsin kulttuuriin ja historiaan. Kokemuksistaan opiskelijat kirjoittavat ruotsinkielisen matkapäiväkirjan.


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram