Lyhyt matematiikka, MAB

Tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän, yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä ja hankkii sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille sekä oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna.


OPETTAJAT


KIRJAT


HUOM! Matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa tarvitaan ylioppilastutkinnossa hyväksytty taulukkokirja. Esimerkiksi MAOL-taulukot, matematiikka, fysiikka ja kemia. Otava.


Jos suunnittelet kirjoittavasi matematiikan 3. vuoden syksyn yo-kirjoituksissa, etene seuraavasti:


 • 1. vuositaso (MABS9) MAB1 MAB2 MAB3
 • 2. vuositaso MAB4 MAB5 MAB6 MAB7
 • 3. vuositaso MAB8 MABS10

Jos aiot kirjoittaa matematiikan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa, niin suositeltava kurssien järjestys:


 • 1. vuositaso (MABS9) MAB1 MAB2 MAB3
 • 2. vuositaso MAB4 MAB5 MAB7
 • 3. vuositaso MAB8 MAB6 MABS10 (MABS11)

Pitkän matematiikan kurssit korvaavat lyhyen matematiikan kursseja seuraavasti:


 • MAA1 MAB1
 • MAA3 MAB2
 • MAA6 MAB5
 • MAA7 MAB4
 • MAA8 MAB3

Kurssikorvaavuuksista pitää aina keskustella opettajan kanssa, koska joitakin asioita voi jäädä opiskelematta. Tarvittaessa joutuu täydentämään opintoja (esimerkiksi MAA1:ssä ei käsitellä toisen asteen ratkaisukaavaa, vaikka se opitaan MAB1:ssä). Kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Geometrian (MAB2) ja Tilastot ja todennäköisyys -kurssin (MAB5) voi ottaa missä vaiheessa tahansa.


Ylioppilaskirjoituksiin tulee tehtäviä pakollisista (MAB1-MAB6) ja syventävistä kursseista (MAB7 ja MAB8). Lisäksi yleensä jokainen lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksiin osallistuva suorittaa kertaavan kurssin MABS10.


Pakolliset kurssit


MAB1


Lausekkeet ja yhtälöt


Sisällöt:


 • Polynomilaskentaa.
 • Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt.
 • Suoraan ja kääntäen verrannollisuus.
 • Yhtälöiden graafinen ratkaiseminen.

MAB2


Geometria


Sisällöt:


 • Janan pituus.
 • Suorakulmaisen kolmion trigonometria.
 • Yhdenmuotoisuus.
 • Pythagoraan lause.
 • Kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen.

MAB3


Matemaattisia malleja I


Sisällöt:


 • Lineaarinen ja eksponentiaalinen malli. Mallien
 • soveltaminen. Eksponenttiyhtälön ratkaiseminen.
 • Logaritmi.

MAB4


Matemaattinen analyysi


Sisällöt • Funktion kasvunopeus. Polynomifunktion derivaatta.
 • Polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen.
 • Graafisia ja numeerisia menetelmiä


MAB5


Tilastot ja todennäköisyys


Sisällöt


 • Tilastomatematiikkaa.
 • Todennäköisyyslaskennan menetelmiä.
 • Kombinatoriikkaa.
 • Binomijakauma.
 • Normaalijakauma.

MAB6


Matemaattisia malleja II


Sisällöt


 • Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt.
 • Tasoalue.
 • Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaiseminen.
 • Aritmeettinen, geometrinen ja rekursiivinen lukujono ja niiden matemaattinen mallinnus.
 • Lukujonon summa.

Syventävät kurssit


MAB7


Talousmatematiikkaa


Sisällöt: Ympärillämme tapahtuu paljon asioita ja ilmiöitä, jotka liittyvät sekä yksilön ja yrityksen, että valtion ja jopa koko maailman talouteen. Kurssilla perehdytään esimerkiksi talletuksiin, lainoihin, sijoittamiseen ja rahoitukseen sekä verotukseen ja valuutan arvon muutoksiin.


MAB8


Matemaattisia malleja III


Sisällöt


 • Trigonometriset funktiot, yksikköympyrä, radiaani.
 • Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen.
 • Trigonomet-risten funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina.
 • Vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoi-mitukset.
 • Koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo.
 • Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla

Soveltavat kurssit


MABS9 (=MAAS20)


Lukiomatematiikan alkuaskel


Sisällöt: Koulukohtainen soveltava kurssi pitkän ja lyhyen matematiikan opiskelijoille 1. lukiovuonna Kurssi toimii niveltävänä kurssina yläasteen ja lukion matematiikan välillä. Polynomi- ja potenssilaskentaa, prosenttilaskuja, geometriaa.


Suoritusmerkintä


MABS10


Kertauskurssi


Sisällöt: Kerrataan kurssien pakollisten ja syventävien kurssien asioita ja lasketaan yo-tehtäviä. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää preliminäärikokeen suorittamista ja kurssin alussa sovittujen tehtävien tekemistä.


Suoritusmerkintä


MABS11


Geometria II


Sisällöt: Syvennetään aikaisempien kurssien käsitteitä.


Suoritusmerkintä


MABS12


Kesäkurssi


Sisällöt: Kesällä suoritettu pitkän tai lyhyen matematiikan kurssi, jolla ei ole korvattu jotakin muuta kurssia


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram