Matematiikka

‍Matematiikassa voit valita pitkän ja lyhyen matematiikan välillä. Pitkä matematiikka kannattaa valita, jos olet pärjännyt peruskoulun matematiikassa hyvin. Jatko-opintojen kannalta pitkä matematiikka antaa erinomaiset valmiudet jatkaa luonnontieteellisiä opintoja. Pitkää matematiikkaa tarvitaan esimerkiksi lääkärin, arkkitehdin, insinöörin, kemistin, matemaattisten aineiden opettajan, jne. ammatissa. Haettaessa lukion jälkeiseen oppilaitoksiin saa pitkän matematiikan opiskelusta usein lisäpisteitä.


Lyhyen matematiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija tarpeellisten matematiikan tietojen ja taitojen lisäksi oppii käyttämään matematiikkaa monipuolisesti ja luottamaan kykyynsä ja taitoonsa oppia matematiikkaa. Lyhyt matematiikka antaa hyvän jatko-opintokelpoisuuden varsin monelle alalle.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram