Maantiede, GE

Opettajien yhteystiedot löydät täältä.


Oppimateriaalit: Kursseilla käytetttävät oppimateriaalit löydät täältä. LINKKI!!!! Jokaiselle maantieteen kurssille kelpaaminkä tahansa kustantajan asianomaista kurssia käsittelevä oppikirja, myös sähköiset versiot kelpaavat. Kirjoista voit käyttää myös varhaisempia painoksia. Voimme valikoida niistä uuden OPS:in kurssisisältöjä vastaavat sivut. Voit siis täysin palkein hyödyntää vaikkapa vanhempien sisarustesi käytostä poistuneet oppikirjat. Lisätietoja kurssin vastaavalta opettajalta.


Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien alueellisten järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteessä hyödynnetään ja tuotetaan karttoja, kirjallisia ja digitaalisia medialähteitä sekä hyödynnetään monipuolisesti tietotekniikkaa. Maantieteen tutkimuskohteina yhdistyvät luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.


Kurssien suoritusjärjestys ja yo-ohjeita: GE1-kurssi on suoritettava ensimmäisenä. Muut maantieteen kurssit voit opiskella vapaassa järjestyksessa. Maantieteen ainereaalikoe suositellaan suoritettavaksi kolmannen lukuvuoden syksylla. Valmistautumisessa kannattaisi noudattaa seuraavaa aikataulua:


 • 1.vuositaso GE1 GE2
 • 2.vuositaso GE3 GE4
 • 3.vuositaso BIS 10 (= abikurssi juuri ennen kirjoituksia)

Muistathan aloittaa syksyn kirjoituksiin valmistautumisesi itsenäisesti jo kesällä.


Pakolliset kurssit


GE1 Luonnonmaantiede


Suoritettava ennen muita maantiedon kursseja.


 • Maantieteellinen maailmankuva.
 • Maapallon syntyyn liittyvät tapahtumat.
 • Maapallon planetaarisuudesta aiheutuvat ilmiöt.
 • Ilmakehän rakenne ja tapahtumat.
 • Veden kiertokulku, sen merkitys ja säätely.
 • Ilmastot ja sääjärjestelmät.
 • Maapallon rakenne ja siinä ilmenevat ulkoisten ja sisäisten tekijöiden aiheuttamat muutokset.
 • Kasvillisuusalueet.
 • Maapallon muutokset ja tuleva kehitys.

GE2 Kulttuurimaantiede


GE1-kurssi on suoritettava ennen tätä kurssia.


 • Kulttuurin käsite ja kulttuuripiirit.
 • Maapallon väestönkehitys, siihen vaikuttavat tekijät ja sen seuraukset.
 • Väestön sijoittumisesta ja liikkumisesta aiheutuvat ongelmat ja niiden ratkaiseminen.
 • Veden ja ravinnon riittävyys.
 • Luontoon pohjautuva taloudellinen toiminta.
 • Ihmisen toimintojenalueellinen rakenne.
 • Kehitysmaat ja kehitysyhteistyö.
 • Ihmiskunnan tulevaisuuden näkymät.

Syventävät kurssit


GE3 Riskien maailma


GE1-kurssi on suoritettava ennen tata kurssia.


Globaalisten ympäristökysymysten maantiedettä:


 • luonnonjärjestelmän tuottamat uhkat,ihmiskunnan räjähdyspisteet, globaaliset ympäristöriskit.
 • Maailman riskialueet.
 • Maapallon tulevaisuus ja sen tutkiminen.

GE4 Alueiden maantiede


GE1-kurssi on suoritettava ennen tätä kurssia.


Kurssilla tehdään vertaileva kirjallinen aluetutkielma jostakin valtiosta. Valtiosta selvitetään elollisen, elottoman ja kulttuurisen ympäristön alueelliset ominaispiirteet.


Soveltavat kurssit


GES6 Maantieteen abikurssi


Katso tiedot BIS10-kurssin kohdalta. LINKKI!!!!Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram