Kemia, KE

‍Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä ja antaa pohjaa jatko-opinnoille. Biologian, kemian, fysiikan ja terveystiedon opinnot tukevat toisiaan.

OPETTJIEN YHTEYSTIEDOT

KIRJALLISUUS:

Kemian opinnoissa välttämätön lähdeteos on ylioppilastutkinnossa hyväksytty taulukkokirja. Esimerkiksi MAOL-taulukot, matematiikka, fysiikka ja kemia. Otava. Laskin on myös oltava jokaisella oppitunnilla.

Suositeltu suoritusjärjestys kursseille:

 • 1.vuositaso KE1
 • 2.vuositaso KE2 KE3 KE4 KES8
 • 3.vuositaso KE5 KES6

Suoritusjärjestyksestä poiketen voi kuitenkin myöhempiä kursseja käydä etukäteen, kuitenkin niin että KE1 kurssi suoritettava ensimmäisenä. Esim. Kurssin KE3 voi suorittaa ennen KE2:a jne. Suoritusjärjestys mainitaan vielä kurssikuvausten yhetydessä.

Pakollinen kurssi

KE1

Ihmisen ja elinympäristön kemia

 • orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä ja typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia
 • erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus

Syventävä kurssi

KE2

Kemian mikromaailma

 • alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
 • elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
 • kemiallinen sidos
 • isomeria

Suoritusjärjestys: KE1:n jälkeen.

KE3

Reaktiot ja energia

 • epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä
 • stoikiometrisiä laskuja
 • reaktionopeus

Suoritusjärjestys: Voidaan suorittaa KE1:n jälkeen, mutta suositellaan suoritettavaksi vasta KE2:n jälkeen.

KE4

Metallit ja materiaalit

 • • sähkökemiallinen jännitesarja, kemiallinen pari ja elektrolyysi
 • • hapettumis-pelkistymisreaktiot
 • • metallit ja epämetallit
 • • bio- ja synteettiset polymeerit

Suoritusjärjestys: Voidaan suorittaa KE1:n jälkeen, mutta suositellaan suoritettavaksi vasta KE3:n jälkeen.

KE5

Reaktiot ja tasapaino

 • • reaktiot ja tasapaino
 • • happo-emästasapaino
 • • liukoisuus ja liukoisuustasapaino

Suoritusjärjestys: Voidaan suorittaa KE1:n jälkeen, mutta suositellaan suoritettavaksi vasta KE4:n jälkeen.

Soveltava kurssi

KES6

Kemian kertauskurssi

 • kerrataan kurssien 1-5 asioita yo-tehtävien pohjalta
 • suoritusmerkintä edellyttää riittävää tuntityöskentelyä ja kotitehtävien suorittamista ja kurssikokeen hyväksyttävää suorittamista

KES7

Laskennallinen kemian kurssi

 • kemiallisia laskuja.

Suoritusmerkintä

KES8 (entinen FKS1)

Fysiikan ja kemian työkurssi

suositellaan vasta 2.lukuvuoden opiskelijoille

 • opetellaan laboratoriotyöskentelyä, johtopäätösten tekemistä havaintojen ja mittausten pohjalta.
 • vierailukäyntejä.

Suoritusmerkintä

KES9

Koulun ulkopuolinen työkurssi

Tämän kurssin voi suorittaa jossakin toisessa lukiossa tai Helsingin Yliopiston kesäkurssilla. Kurssin sisältö vaihtelee oppilaitoksen mukaan. nKurssilla tehdään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia määrityksiä.

Suoritusmerkintä.

KES10

Koulun ulkopuolinen soveltava kurssi

Kurssin aihe on vapaasti valittavissa ja kurssin voi suorittaa toisessa lukiossa, työväenopistossa tai yliopistolla. Kurssin suorittamisesta sovitaan opettajan kanssa.

Suoritusmerkintä.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram