Fysiikka, FY

‍Miksi taivas on sininen? Pystyykö tosi nopea fysiikan opettaja juoksemaan valoa nopeammin? Miksi kahvi jäähtyy kupissa? Mitä muuta haluat tietää? Fysiikan avulla opit ymmärtämään arkielämässä vastaantulevia tilanteita.


Fysiikassa on yksi pakollinen kurssi ja 7 syventävää kurssia. Lisäksi kannattaa ottaa fysiikan kertauskurssi hieman ennen kirjoituksia. Ylioppilaskirjotusten tehtävät tulevat pakollisesta ja syventävistä kursseista. Käytännön fysiikassa pääsee pidemmälle käymällä fysiikan/kemian työkurssin. Uutena soveltavana kurssina lukiossamme on Hiukkasfysiikan kurssi, jonka päätteeksi ensimmäinen opiskelijaryhmä oli tammi-helmikuun vaihteessa 2011 viikon Sveitsissä opiskelemassa hiukkasfysiikkaa Cernissä ja helmikuun 2013 alussa on jälleen ryhmä innokkaita opiskelijoita Cernissä. Tarkemmat tiedot kurssisisällöistä löytyy opinto-oppaasta ja opetussuunnitelmasta.


Jatko-opintoihin pyrkiessä fysiikan syventävien kurssien opiskelu kannattaa: kurssien lukumäärän perusteella voi saada lähtöpisteitä ja joihinkin jatko-opintopaikkoihin pääsee suoraan ilman valintakoetta, kun on kirjoittanut hyvän tuloksen fysiikan ylioppilaskirjoituksissa.


Lukiossa on yksi pakollinen fysiikan kurssi, mutta mitä useamman syventävän ja soveltavan kurssin valitset, sitä paremmin saat lähtöpisteitä jatko-opintoihin pyrkiessäsi ja sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on menestyä fysiikan kokeessa ylioppilaskirjoituksissa. Syventävien kurssien tiedot ovat tarpeen, mikäli tavoitteenasi on esimerkiksi opinnot lääkäriksi tai teknillisen alan opinnot. Lisäksi fysiikka on uskomattoman mielenkiintoista!


Opettajien yhteystiedot


Kirjalista; HUOM. Matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa välttämätön lähdeteos on ylioppilastutkinnossa hyväksytty taulukkokirja. Esimerkiksi MAOL-taulukot, matematiikka, fysiikka ja kemia. Otava.


Voit käyttää myös oppikirjan sähköistä versiota, mikäli sellainen on saatavilla. Tarvitset myös laitteen, jolla sähköistä materiaalia voi käyttää. Kiinnitä huomiota käyttölisenssin rajalliseen käyttöaikaan!


Laskin on myös oltava jokaisella oppitunnilla. Laskinta ei kannata hankkia ennen koulun alkua, sillä olemme perinteisesti tehneet lukuvuoden alussa laskintilauksen koulun kautta, jolloin ainakin graafisen laskimen hinta on edullisempi kuin suoraan kaupasta ostettuna.


Kurssien suositeltava etenemisjärjestys:


 • 1. vuosi FY1 FY2 FY3
 • 2. vuosi FY4 FY5 FY6
 • 3. vuosi FY7 FY8 FYS9

Ylioppilaskirjoituksissa fysiikka kirjoitetaan 3. vuoden keväällä. Ylioppilaskirjoitustehtävät tulevat pakollisesta ja syventävistä kursseista. Jos haluat poiketa suosituksista, tule keskustelemaan opettajan kanssa.


Pakollinen kurssi


FY1


Fysiikka luonnontieteenä


Sisältö:


 • Tutustutaan aineen ja maailmankaikkeuden rakenteisiin liittyviin peruskäsitteisiin.
 • Perehdytään luonnontieteiden tapaan hankkia uutta tietoa kokeellisen tutkimuksen keinoin.
 • Harjoitellaan mittausten tekemistä, tulosten tulkintaa ja esittämistä sekä mittausvirheiden arvioimista.
 • Voiman ja liikkeen tutkiminen.

Syventävät kurssit


FY2


Lämpö


Suoritusjärjestys: Voidaan suorittaa heti kurssin FY1 jälkeen.


Sisältö:


 • Kurssilla perehdytään mekaaniseen ja termodynaamiseen systeemiin.
 • Mekaanisen energian säilymislain, työn ja tehon sovelluksia.
 • Termodynaamisen systeemin kuvaamista tilanmuuttujien avulla.
 • Termodynaamisen tilan muutokset ja termodynamiikan pääsäännöt.

FY3


Aallot


Suoritusjärjestys: Voidaan suorittaa heti FY1 kurssin jälkeen, mutta suositellaan suoritettavaksi FY2-kurssin jälkeen.


Sisältö:


 • Miksi ambulanssin ääni muuttuu, kun se kulkee meistä poispäin?
 • Mitä valo on?
 • Värähtääkö? Kurssilla perehdytään värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä ja sähkömagneettisia aaltoja.

FY4


Liikkeen lait


Suoritusjärjestys: Kurssin FY2 jälkeen.


Sisältö:


 • Liikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä liike, Newtonin lait, mekaanisen energian säilyminen, törmäykset sekä liikemäärä ja impulssiperiaate, voimat ja voimakuviot, tasapaino.

FY5


Pyöriminen ja gravitaatio


Suoritusjärjestys: Kurssin FY4 jälkeen.


Sisältö: Kurssilla syvennetään osaamista mekaniikassa sekä statiikassa. Uutena asiana pyörimisliike, gravitaatio, vino heittoliike ja planeettojen sekä satelliittien liikkeen matemaattinen hallinta.


FY6


Sähkö


Suoritusjärjestys: Kurssin FY4 jälkeen.


Sisältö:


 • Kurssilla perehdytään sähköisiin perusilmiöihin, sähkövirtaan, sähkökenttään, komponentteihin ja kytkentöihin.
 • Virtapiirissä kulkevien virtojen matemaattinen hallinta Kirchhoffin lakien avulla.
 • Potentiaali ja jännite.

FY7


Sähkömagnetismi


Suoritusjärjestys: Kurssin FY6 jälkeen.


Sisältö:


 • Magneettiset perusilmiöt ja magneettikenttä.
 • Varauksen liike ja aineen käyttäytyminen magneettikentässä.
 • Sähkömagneettinen induktio.
 • Sähköenergian tuottaminen ja siirtäminen.
 • Värähtelypiirit ja antenni.
 • Vaihtovirtapiirit

FY8


Aine ja säteily


Suoritusjärjestys: Kurssille voi osallistua vaikka ei olisi suorittanut kaikkia edellisiä kursseja. Kuitenkin suositellaan, että kurssit FY3 ja FY4 on suoritettu.


Sisältö:


 • Kurssilla perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin.
 • Tutustutaan atomimalleihin ja alkeishiukkasiin.
 • Käsitellään radioaktiivisuutta.
 • Osa aiheista voidaan käsitellä tutkielmien avulla.

Soveltavat kurssit


FYS9


Fysiikan kertauskurssi


Suoritusjärjestys: Kurssi suoritetaan viimeisenä opiskeluvuotena.


Sisältö: Kurssilla luodaan kokonaiskuva fysiikan eri osa-alueista. Tavoitteena on parantaa jo hankittuja tietoja ja taitoja lukion fysiikan pakollisten ja syventävien kurssien aihepiireistä. Kurssi on tarpeellinen, mikäli osallistut fysiikan ylioppilaskirjoituksiin ja kurssi on hyödyllinen, mikäli pääsykokeissa tarvitset fysiikan tietoja.


FYS10


Tähtitiede


Suoritusjärjestys: Kurssin voi suorittaa milloin tahansa.


Sisältö:


 • Kurssilla saa nykyaikaisen kuvan asemastamme laajimmassa mahdollisessa ympäristössä, minkä voimme havaita, alkaen kotoisasta tähtitaivaastamme, aurinkokunnan ja linnunradan kautta aina maailmankaikkeuden syntyhetkiin asti.
 • Perehdytään tärkeimpiin tähtitieteilijän työkaluihin ja havaintokohteisiin.
 • Opetellaan etsimään tähtitaivaan kohteita.
 • Mahdollisesti vierailukäynti Heurekan planetaariossa.

FYS13


Luonnontieteiden laboratoriokurssi


Sisältö: Tutustutaan kokeellisesti fysiikan ilmiöihin ja harjoitellaan tutkimuksen tekoa sekä raportointia. Voidaan myös suorittaa yhteistyössä kemian tai muiden luonnontieteiden kanssa.


FYS14


Hiukkasfysiikkaa


Suoritusjärjestys: Voidaan suorittaa FY1-kurssin jälkeen, mutta ennen Cern-vierailua tulee suorittaa myös FY8-kurssi tai hankkia vastaavat tiedot.


Sisältö:


 • Kurssilla tutustutaan fysiikan huippututkimukseen.
 • Opiskellaan perusasioita hiukkasfysiikasta ja verkostoidutaan yhteistyötahojen kanssa. Kurssi huipentuu vierailuun Cernin hiukkaskiihdytinlaboratoriossa Sveitsissä. Vierailun aikana päästään tutkimaan aineen olemusta ja sen koossapitäviä voimia sekä maailmankaikkeuden syntyä ja alkuräjähdystä. Vierailu kestää noin viikon ja leirikoulun kustannuksista vastaa opiskelija, ellei saada ulkopuolista rahoitusta.


Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram