Espanja, EA

Espanja on tärkeä kieli, koska maailmassa puhuu noin 400 miljoonaa ihmistä espanjaa, mikä tekee siitä maailman kolmanneksi puhutuimman kielen. Se on 21 valtion virallinen kieli, lisäksi se on yksi YK:n ja EU:n virallisista kielistä. Espanjantaitoisia tarvitaan Suomessakin erityisesti matkailun ja ulkomaankaupan pariin. Osaamalla espanjaa sinulle aukeaa tie espanjankielisen maailman monivivahteiseen ja värikkääseen kulttuuriin.


Espanjan opiskelu alkaa alkeista. Opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaalle valmius ymmärtää ja käyttää kirjallisesti ja suullisesti espanjaa opiskellun kieliaineksen rajoissa. Kursseilla kiinnitetään huomiota kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen. Aluksi pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opiskelun edetessä myös kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osuus lisääntyy. Sanaston ja rakenteiden hallintaa laajennetaan johdonmukaisesti. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksista tulee etukäteen sopia opettajan kanssa. Espanjan kursseja voi myös opiskella itsenäisesti. Itsenäiset suoritukset tehdään Sotungin etälukiossa. Lisätietoja itsenäisestä suorittamisesta etälukiossa saat etälukion opinto-oppaasta, opinto-ohjaajilta sekä etälukion opintosihteeriltä.


EAB31


Hyvää päivää, hauska tutustua


Kurssilla harjoitellaan päivittäiseen vuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan sekä itsestä että kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Lisäksi kurssilla harjoitellaan selviytymään yksinkertaisista päivittäisistä viestintätilanteista. Kurssin pääpaino on puheviestinnässä.


EAB32


Näin asiat hoituvat


Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan peruspuhetilanteita. Aiheina ovat mm. loman vietto, matkailu ja liikennevälineet, tilaaminen ravintolassa, asuminen ja juhlat. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.


EAB33


Vapaa-aika ja harrastukset


Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa omista tuntemuksista ja mieltymyksistä kertomista. Aiheina ovat muun muassa koulunkäynti, urheiluharrastukset, sää ja ostoksilla käynti.


EAB34


Meillä ja muualla


Kurssin aihepiireinä ovat oma ja kohdekieliset maat, niiden ihmiset, maantiede ja historia, sekä lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, esimerkiksi menneestä ajasta kertomista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Aiheina ovat muun muassa päivän toimet ja ravintolakeskustelut, muistoista kertominen ja taide.


EAB35


Ennen ja nyt


Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Aiheena ovat muun muassa matkustaminen ja lääkärissä käyminen.


EAB36


Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat


Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan keskustelemaan ja kertomaan sekä omasta elämästä että tulevaisuuden suunnitelmista. Kirjoitustaitoa harjoitellaan laatimalla muuan muassa työhakemus.


EAB37


Kulttuuri


Kurssin aihepiirejä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.


EAB38


Yhteinen maapallomme


Kurssilla laajennetaan yhteiskunnan eri aloihin liittyvää tietoutta ja sanastoa sekä tutustutaan kohdemaiden nykyoloihin. Kurssilla sivutaan myös ympäristöön liittyviä ongelmia. Painotus on erilaisten tekstien ymmärtämisessä sekä yksinkertaisten selostusten laatimisessa sekä suullisesti että kirjallisesti.


EAS10


Abikurssi


Kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kertauskurssi. Kurssilla kerrataan kielioppia ja harjoitellaan ainekirjoitusta sekä kuullunymmärtämistä. Kurssilla tehdään vanhoja ylioppilaskokeita.Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram