Elämänkatsomustieto, ET

Elämänkatsomustiedossa tutkitaan oman maailmankatsomuksen rakennuspalikkoja. Monet näistä ovat ikuisuuskysymyksiä, joihin lopullista vastausta ei vielä ole löydetty. Millainen ihminen on? Mihin tieto perustuu? Mikä on oikea ja väärä?

Suosituksena on, että opiskelija suorittaa ensimmäisen vuoden aikana ET1-kurssin. ET2 ja ET3 -kurssit on tarjolla vuorovuosittain. Opiskelija voi valita nämä toisena ja kolmantena vuotena.

Pakolliset kurssit

ET1

Hyvä elämä

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää.

ET2

Maailmankuva

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä.

Arviointi: Kurssin arvosanaan vaikuttavat kurssikoe, tuntityöskentely ja kotitehtävät.

ET3

Yksilö ja yhteisö

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Syventävät kurssit

ET4

Kulttuuriperintö ja identiteetti

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

Kurssi voidaan suorittaa myös Sotungin etälukiossa.

ET5

Maailman selittäminen katsomusperinteissä

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.

Kurssi voidaan suorittaa myös Sotungin etälukiossa.

Soveltavat kurssit

ET6

Projektikurssi ja ylioppilaskirjoitusten valmennus

Kurssilla tehdään projektityö opiskelijaa kiinnostavasta aiheesta ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten elämänkatsomustiedon kysymyksiin.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki


Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi
facebook twitter instagram