Lukio-opiskelusta

‍Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä käsittää vähintään 75 kurssia. Kursseja on kolmen tyyppisiä; pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja.

Saavutat lukion oppimäärän suorittamalla:

 • pakollisia kursseja 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka)
 • syventäviä kursseja vähintään 10 sekä
 • soveltavia kursseja sen verran, että sinulla on vähintään 75 kurssia

Opinto-ohjelmaasi sisältyy pakollisina opintoina yksi vieras kieli (yleensä englanti) ja toinen kotimainen kieli (eli ruotsi). Englantia opiskellaan Sotungissa laajan eli A-tason mukaan, ruotsista voit valita ns. keskipitkän (B-ruotsi) tai pitkän oppimäärän (A-ruotsi). Jos et ole peruskoulussa opiskellut ruotsin kieltä, voit anoa rehtorilta vapautuksen sen opiskelusta myös lukiossa. Matematiikasta valitaan joko lyhyt tai pitkä oppimäärä. Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Jos kuulut kirkkoon, et voi valita elämänkatsomustietoa. Taideaineita suoritat sekä musiikissa että kuvataiteessa vähintään yhden pakollisen kurssin. Kolmannen pakollisen taidekurssin valitset jommastakummasta oppiaineesta.

Luokaton ja jaksomuotoinen lukio

Lukio on mitoitettu kolmen vuoden täysipäiväistä opiskelua varten, mutta luokattomuus mahdollistaa opintojen nopeuttamisen tai hidastamisen niin, että opiskeluajaksi

muodostuu 2,5 – 4 vuotta. Tavallisin suoritusvauhti on kolme vuotta, jolloin vuosittain suoritat kursseja:

 • ensimmäisenä vuonna 30 (6 kurssia/jakso)
 • toisena vuonna 30 (6 kurssia/jakso)
 • kolmantena vuonna 15 (5 kurssia/jakso, opiskelua jaksoissa 1-3)

Mikäli poikkeat kolmen vuoden opintosuunnitelmasta, siitä tehdään erillinen kirjallinen sopimus yhdessä huoltajiesi kanssa. Kysy lisää omalta opinto-ohjaajaltasi. Aikaa vievä harrastus, erityisen laaja opinto-ohjelma tai kurssisuoritusten uusiminen voivat olla perusteena opintoajan pidentämiselle.

Jokaisessa jaksossa on opiskeltava vähintään neljä (4) kurssia, jotta pysyt neljän vuoden tahdissa ja olet oikeutettu opintotukeen.

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Kursseja voi suorittaa ns. itsenäisesti kolmella eri tavalla:

 1. Päivälukion itsenäisestä suorittamisesta tehdään kirjallinen tenttisopimus ohjaavan opettajan kanssa hyvissä ajoin ennen uuden jakson alkua. Jakson alettua itsenäisiä suorituksia ei voi enää sopia. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa (vähintään 5 tai S). Jos opiskelija saa itsenäisesti suoritetusta kurssista hylätyn arvosanan, hänet ohjataan suorittamaan kurssi lähiopetuksessa.
 2. Etälukiossa voi opiskella kurssin, joka valitaan etälukion omalta kurssitarjottimelta. Kurssi suoritetaan yhden jakson aikana. Etälukion kursseille ilmoittaudut edellisen jakson aikana. Jakson alettua etälukion kursseille ei voi enää ilmoittautua. Jaksot ovat samat kuin päivälukiossa. Opiskelu vaatii omatoimisuutta ja määrätietoisuutta. Lue ohjeet kurssien opiskeluun etälukion kotisivulta www.etalukio.fi. Kysy etälukiosta lisää opoilta.
 3. Opintoja voi suorittaa myös toisessa oppilaitoksessa. Pyydä todistus suorituksesta: opintojen laajuus (montako oppituntia) sekä opintojen sisällöt. Tee rehtorille anomus opintojen hyväksilukemisesta. Kysy rehtorilta opintojen hyväksilukemisesta jo ennen kuin suoritat kursseja muualla.

‍Sotungin etälukio

Sotungin lukiossa toimii myös etälukio, aikuislinja, joka on virtuaalinen opiskeluympäristö. Etälukio tarjoaa myös päivälukiolaiselle lisämahdollisuuksia ja uusia oppimiskokemuksia. Etälukion kurssitarjotin on nähtävillä osoitteessa www.etalukio.fi. Kursseja valitessasi ole tarkkana äidinkielen ja historian kurssikoodien vastaavuuksissa (=kurssikoodit ovat erilaiset).

Miten opiskelen etälukiossa?

 1. Keskustele kurssien suorittamisesta oman aineenopettajasi ja oposi kanssa.
 2. Opinto-ohjaaja avaa sinulle etälukion kurssitarjottimen näkyviin Wilmaan.
 3. Ilmoittaudu Wilman kautta haluamallesi etäkurssille. Etälukiossa voi ilmoittautua vain seuraavan jakson kursseille, jaksoa edeltävään päivään saakka.
 4. Mene jakson ensimmäisenä päivänä Fronterissa kurssin huoneeseen. Lue opettajan ohjeet kurssin suorittamisesta huolellisesti.
 5. Suunnittele ajankäyttösi: milloin opiskelet kurssin asioita, milloin teet tehtävät, milloin osallistut kurssikokeeseen. Yleensä etäkurssilla on joka viikko jokin palautettava tehtävä (esim. essee, oppimispäiväkirja, laskutehtäviä)
 6. Seuraa kurssin opettajan viestejä Fronterin kurssihuoneessa. Käy kurssihuoneessa aktiivisesti, useita kertoja viikossa. Älä jätä tehtäviä roikkumaan - noudata opettajan antamia aikatauluja.
 7. Ilmoittaudu kurssikokeeseen sähköisellä lomakkeella. Kokeet järjestetään koeviikolla iltaisin klo 18-20.30. Vieraiden kielten kokeeseen kuuluu yleensä myös kuuntelukoe: tarkista sen päivämäärä kurssin opettajalta erikseen.
 8. Etälukion arvosanan näet Wilmasta kohdasta "Opinnot" ja edelleen "Muut opinnot" reilun kahden viikon kuluttua koeviikon jälkeen.
 9. Pyydä erikseen opolta tai etälukion opintosihteeriltä arvosanan kirjaamista päivälukion suorituksiin oikean oppiaineen alle

‍Poissaolot

Poissaolot oppitunneilta heikentävät oppimista. Sairaana on kuitenkin levättävä ja toipumiselle annettava aikaa. Opettaja, opiskelija ja tarvittaessa rehtori arvioivat viimeistään neljän poissaolokerran jälkeen millaisin mahdollisin tehtävin kurssin asiat voi saavuttaa ja onko kurssin jatkaminenopintojen onnistumisen kannalta enää järkevää ja mahdollista. Poissaolosta on heti ensimmäisenä päivänä ilmoitettava omalle ryhmänohjaajalle mieluiten sähköisesti. Alle 18-vuotiailla opiskelijoilla pitää olla vanhempien allekirjoitus kurssin opettajalle välittömästi poissaolon jälkeen. Huoltaja voi merkitä poissaolon selvitetyksi myös suoraan Wilmaan. Urheilun tai muun harrastuksen edustustehtäviin haetaan etukäteen ajoissa lupaa joko ryhmänohjaajalta (enintään kaksi päivää) tai pidemmissä lomissa rehtorilta. Loma-anomuksen löydät kotisivuilta kohdasta Lomakkeet. Mahdolliset henkilökohtaiset lomat anotaan myös rehtorilta etukäteen loma-anomuksella. Kouluaikana tapahtuviin risteilyihin Sotungin lukion opettajakunta suhtautuu kuitenkin erittäin kielteisesti, eikä niihin myönnetä luvallista lomaa.

Kutsunnat

Sotilasläänin komentajan kanssa on sovittu seuraavanlaisesta menettelystä:

Opiskelija osallistuu koeviikon kokeisiin. Jos kutsuntapäivä osuu koepäivään, opiskelija menee kutsuntoihin omaa kutsuntapäivää lähinnä olevana edellisenä kutsuntapäivänä. Näin siis menetellään ensisijaisesti. Ellei tämä ole mahdollista, niin sitten oman kutsuntapäivän jälkeen mahdollisimman pian. Kokeita ei siirretä kutsuntojen takia. Kutsuntaan mennessä opiskelijan on ilmoittautuessaan kerrottava, että hän osallistuu poikkeavana päivänä lukion koeviikon takia.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram