Hyvinvointipalvelut

‍YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTITYÖ

Opiskelijan hyvinvointipalveluita koordinoi yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, ryhmänohjaajien edustaja sekä opiskelijakunnan edustajat. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta. Koko henkilökunta tukee opiskelijan hyvinvointia ja niin opiskelija kuin huoltaja voivat olla yhteydessä henkilökuntaamme.

Hyvinvointipalveluiden yhteystiedot

YHR:n tehtävät:

• laatii opiskelijahuollon toimintasuunnitelman

• käsittelee erilaisia terveyttä ja hyvinvointia koskevien kyselyjen tuloksia ja tekee niiden pohjalta hyvinvoinnin kehittämistyötä

• laatii opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden kartoituksen

• edistää koko opiskeluyhteisön hyvinvointia

YHR kokoontuu kerran jaksossa seuraavasti:

YHR- yhdyshenkilö

Tehtäviin kuuluu YHR:n kokousten valmistelu yhdessä rehtorin kanssa sekä YHR:n asioista tiedottaminen opettajille, opiskelijoille ja huoltajille.

Opinto-ohjaaja

Lukion ohjaustoimintaan osallistuu koulun opettajakunta. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Sotungin lukiossa on kaksi opinto-ohjaajaa. Kaikki opot hoitavat juoksevia asioita, esimerkiksi kurssimuutoksia.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram