Kansainvälisyysprojektit

ERASMUS+ S.O.U.L.

Tässä projektissa autamme nuoria löytämään eurooppalaisen sielunsa. Projekti sisältää tietoa Euroopan unionista, sen instituutioista, lainsäädännöstä, poliittisista päätöksistä ja haasteista. Se tarkoittaa myös tutustumista yhteiseen Euroopan kulttuuri- ja historiaperintöömme sekä Euroopan monimuotoisuuteen. Hankkeen pääpaino on viidessä aiheessa (työ ja muuttoliike, kestävyys, opiskelu ja matkustaminen, osallistuminen sekä kulttuuri ja eurooppalaiset arvot), jotka osoittavat, miten EU on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Hankkeen tavoitteena on opettaa kattava perustieto Euroopasta (sen yhteisestä perinnöstä ja monimuotoisuudesta) ja EU:sta (sen instituutioista, periaatteista ja poliittisista päätöksistä). Haluamme, että opiskelijamme löytävät kiinnostuksensa Eurooppaan. He oppivat, miten Eurooppa muovaa jokapäiväistä elämäämme, mutta myös kuinka itse voimme muovata Eurooppaa aktiivisena Euroopan kansalaisena.


Euroscola 5.12.2019

Sotungin lukio valittiin Suomen edustajaksi EU:n Euroscola-ohjelmaan Strasbourgiin 5.12.2019. Euroscola on nuorten kokous, johon kutsutaan koululaisryhmiä eri puolilta Eurooppaa ja he toimivat EU-parlamentin jäseninä päivän. Opiskelijat työskentelevät päivän aikana kansainvälisissä ryhmissä tutustuen parlamentin toimintaan ja oman työryhmänsä aihepiiriin. Tilaisuus huipentuu nuorten omaan parlamentin täysistuntoon. Pääsimme mukaan Euroscolaan parhaillaan koulussamme olevan Erasmus+ Together -hankkeen myötä. Opiskelijat ovat valmistautuneet päivään mm. vierailemalla EU Parlamentin Suomen toimistossa ja tutustumalla ryhmissä eri aiheisiin: nuorten työllisyys, ympäristö ja uusiutuvat energiamuodot, turvallisuus ja ihmisoikeudet, muuttoliike ja kotouttaminen, nuoret ja päihteet sekä EU:n tulevaisuus. Strasbourgiin lähtee Sotunkia ja Suomea edustamaan 24 opiskelijaa, opettajat Tuija Kae, Kirsi Kukkola, Saila Hakaniemi ja lukion rehtori Esa Partanen. Tukea matkaan saadaan EU Parlamentilta.


Åland-hanke 2020-2021

Svenska kulturfonden myönsi vantaalaisille Sotungin lukiolle ja alakoulu Västersundoms skolalle apurahan hankkellee, jonka tarkoituksena on tehdä kaksikielisyyttä eläväksi urheilun, kulttuurin ja yrityselämäyhteistyön kautta. Vantaalaiset toteuttavat hankkeen yhdessä kahden ahvenanmaalaisen koulun Ålands lyceumin ja Övernäs skolan kanssa.

Kuluvana lukuvuonna Sotungin opiskelijat yhdessä Västersundomin alakoululaisten kanssa saavat ahvenanmaalaiset vieraikseen maaliskuun alussa 2020, ja sotunkilaiset matkaavat Ahvenanmaalle huhtikuussa 2020. Lukuvuonna 2020-2021 tehdään samanlaiset vierailut, mutta niiden ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kurssitarjottimella kurssi on valittavana nimellä KV.5

Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat tutustuvat kouluarkeen Vantaalla ja Ahvenanmaalla ja ovat mukana kaksikielisessä opetuksessa. Vierailujen aikana harrastetaan liikuntaa ja tutustutaan paikallisin kulttuurikohteisiin ja -aktiviteetteihin sekä luontoon. Yritysvierailujen aikana saadaan tietoa kaksikielisyyden merkistyksestä työelämässä.


WAVES (Wasser, Aqua, Vesi: Umwelt und Nachhaltigkeit für Schulen) 2019-2021

Erasmus+ KA229 -hanke Waves on kolmen eurooppalaisen maan yhteinen kaksivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on pureutua meille kaikille elintärkeään elementtiin, veteen, laaja-alaisesti. Hankkeen lopullisena päämääränä on luoda eurooppalaisille kouluille käsikirja kestävästä suhteesta veteen ja näin edistää lasten ja nuorten tietoisuutta ja taitoja vesiasioissa.

Hankkeessa ovat mukana koulut koordinaattorimaa Saksan lisäksi Suomesta ja Espanjasta. Hankkeessa koulujen opiskelijat työskentelevät yhdessä vieraillessaan toistensa luona, työskentely aiheen parissa jatkuu myös vierailujen välisinä aikoina.

Sotungin lukio vierailee ensimmäisenä hankevuotena 2019 Saksan Hampurissa ja matkaa toisena lukuvuonna lokakuussa 2020 Murciaan Espanjaan. Ryhmän saksalaisia ja espanjalaisia opiskelijoita ja opettajia saamme vastavierailulle helmi-maaliskuussa 2021


TOGETHER (Towards Gender Equality Today: Handbook for Equal Rights) 2018-2020

Erasmus+ KA229 -hanke TOGETHER on viiden eurooppalaisen maan yhteinen kaksivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vähentää haitallisia stereotypioita sukupuolesta. Hankkeessa ovat mukana koordinaattorimaa Suomen lisäksi Saksa, Ranska, Italia ja Englanti. Hankkeessa eri maat työskentelevät yhdessä vierailujen aikana ja projektin lopputuotoksena on käsikirja, joka tarjoaa materiaaleja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen kouluissa. Sotungin lukio vierailee ensimmäisenä hankevuotena Saksassa ja matkaa toisena vuonna Englantiin tammikuussa 2020. Ryhmän opiskelijoita ja opettajia saamme vastavierailulle Saksasta ja Ranskasta. Suomessa järjestetään myös kaikkien maiden yhteinen hankekokous lokakuussa 2020.


Nordplus junior -projekti "Professions' Lab" 2019-2020

Professions' Lab -projektissa Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tehdään urasuunnittelua ja tutustutaan opiskelumahdollisuuksiin ja työelämään. Projekti alkoi kokouksella Latvan Valmierassa lokakuussa ja jatkui Suomessa Sotungin lukiossa marraskuussa. Keväällä ovat vuorossa kokoukset Tallinnassa ja Joniškis-nimisessä kaupungissa Liettuassa. Mukana projektissa on Sotungin lukiosta joukko abiturientteja ja opettajat Eero Nummenmaa, Elina Korkea-aho, Tuija Kae, Markus Masalin, Anne Aavamaa ja Ulla Jäntti. Tukea matkakuluihin saamme Nordplus junior -ohjelmasta.


ERASMUS +-projekti S.A.V.E. Cities: kohti kestävää kaupunkisuunnittelua (2016 - 2018)

Sotungin lukio osallistuu neljän muun eurooppalaisen koulun kanssa yhteiseen Erasmus +-projektiin S.A.V.E. Cities.

Muut koulut ovat Ranskasta, Saksasta, Italiasta ja Englannista. Projekti on kaksivuotinen, ja sen aiheena on kestävä kehitys kaupungeissa. Projektin aikana tutustutaan erilaisiin kestävän kehityksen tapoihin, joita voidaan ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa. Painopisteet ovat uusiutuvat energiamuodot, liikenne, jätteen käsittely, maanviljely kaupungeissa ja lähiruoka sekä arkkitehtuuri. Sotungin lukiosta projektiin osallistui tänä lukuvuonna 14 opiskelijaa, ja meidän aiheemme oli jätteiden käsittely ja kierrätys. Matkasimme vierailulle Englantiin joulukuussa ja järjestimme vastaavasti vierailun saksalaisille projektikumppaneillemme maaliskuussa. Myös projektin ensimmäinen opettajien kokous pidettiin Sotungissa lokakuussa, jossa suunniteltiin yhteisesti projektin suuntaviivat. Projektin ensimmäinen vuosi oli oikein onnistunut, ja opimme paljon uutta kestävästä kehityksestä ja siitä, miten se voidaan huomioida kaupunkisuunnittelussa. Jokainen voi tehdä myös paljon pieniä arkisia tekoja auttaakseen ympäristöä. Ensi lukuvuonna projekti jatkuu tapaamisella Ranskassa.

Ohessa opiskelijan kuvaus projektista: Erasmus -projektimme alkoi syksyllä 2016, kun aloimme valmistautumaan tulevaan joulukuun Englannin-matkaamme. Valmistautumiseen sisältyi muun muassa Suomi-visan ja Sotungin lukion esittelyvideon tekeminen. Erasmus -projekti keskittyi kestävään kehitykseen, ja Englannissa ollessamme kiinnitimme huomiota erityisesti julkiseen liikenteeseen. Englannissa olimme Lontoon lähellä Rochesterissa ja asuimme isäntäperheissä. Englantilaiset olivat suunnitelleet meille ohjelmaa, johon sisältyi muun muassa shoppailua, keilaamista ja Lontoossa käymistä. Vapaa-ajan lisäksi olimme muutaman päivän Sir Joseph Williamson's Mathematical Schoolissa tekemässä kestävän kehityksen kehittämiseen liittyviä projekteja. Pian Englannin-matkamme jälkeen aloimme suunnittelemaan saksalaisille ohjelmaa, johon sisältyi muun muassa Fazerin tehtaalla ja Helsingissä käymistä ja avantouintia Kuusijärvellä. Vierailimme myös Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksella ja Koivukylän kierrätyskeskuksessa. Saksan ystäväkoulusta tuli viikoksi opiskelijoita, jotka me majoitimme.

Kuvat ja teksti: Felicia Vinni, Heidi Rytkönen ja Ulla Jäntti


Comenius-projekti The World: Through your eyes, through my eyes (2013-2015)

Sotungin lukio sai hyväksynnän hakemukseensa viimeisistä entisen mallisista Comenius-projekteista (EU:n vaihto- ja yhteistyöohjelma). Erityisen herkullisen asiasta tekee, että vain 1/4 hakemuksista hyväksyttiin.

Projekti keskittyy erilaisuuden tarkasteluun ja kohtaamiseen yhteiskunnassa. Erilaisuus ja erottautuminen yhteiskunnassa ovat laaja asia ja jokainen pääsee määrittelemään sen itse ja tarkastelemaan omalta kannalta. Tämän takia projektin toteutustapa, valokuvaus, soveltuu erityisen hyvin tähän kantavaan teemaan. Opiskelijat pääsevät vierailemaan palvelutaloissa ja muissa paikoissa, joissa ei yleensä tulisi käytyä, järjestämään valokuvanäyttelyitä ja muita teemapäiviä lukiolla sekä tietysti työskentelemään muiden projektissa olevien koulujen kanssa.

Comenius-projektiin kuuluu myös olennaisena osana vierailut muissa kouluissa ja muiden koulujen opiskelijoiden isännöinti Sotungissa. Tämän kertaisessa projektissa onkin erittäin laaja osallistuja joukko eri kouluja, maita ja kulttuureja. Kaikkiaan yhdeksän maata, mukaan lukien Suomi.

Mukana ovat: Turkki, Kreikka (Kreeta), Italia, Espanja, Belgia, Saksa, Puola ja Slovakia

Projektin rahoittaa Suomen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyönkeskus CIMO sekä Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen toimintaohjelma.


COMENIUS-PROJEKTI 2010-2012: GLOBAL PROBLEMS, LOCAL SOLUTIONS

Comenius-projekti ”Global problems- local solutions” on kansainvälinen projekti, johon osallistuu 4 maata: Suomi, Englanti, Italia ja Saksa. Projektin tarkoituksena on perehtyä globalisaation mukanaan tuomiin ongelmiin ja siihen, miten näitä ongelmia on ratkottu eri osallistujamaissa. Projekti on kestänyt kaksi lukuvuotta ja näiden kahden vuoden aikana olemme tutustuneet esimerkiksi globalisaation asettamiin haasteisiin teollisuudelle, taloudelle sekä ympäristölle. Vuonna 2011 sotunkilaiset matkustivat Saksaan ja majoittivat italialaisia ja tänä vuonna matka kohdistui Englantiin ja toimimme majoittajina saksalaisille.


2008-2010 European Food Production (Comenius - projekti):

Sotunkilaiset pääsivät EFP- projektin aikana tutkimaan kuluttajuutta ja ruokamarkkinoita eurooppalaisella tasolla. Projektiin osallistuivat Suomen lisäksi Saksa, Italia, Iso - Britannia sekä Romania. Sotungin ryhmä otti lukuvuonna 2009 - 2010 vastaan saksalaisia vieraita ja matkusti tutustumaan Italian ruoantuotantoon. Projektiin voi tutustua tarkemmin sen kotisivuilla.


Rikosromaani kansainvälisenä yhteistyönä (Comenius - projekti):

Syksyllä 2008 alkoi Sotungissa rikosromaanin kirjoitus yhteistyössä saksalaisen ystävyyskoulun IGS Wedelin kanssa. Projekti päättyi keväällä 2010. Lopputuloksena syntyi rakenteeltaan moderni ja juoneltaan haastava englanninkielinen pienoisdekkari, jossa on myös saksan- ja suomenkieliset tiivistelmät kappaleista.

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram