Hae Sotunkiin yleislinjalle!

YLEISLINJAN ESITTELY

Tarjoamme Sotungissa hyvää perusopetusta sekä laajan syventävien ja soveltavien kurssien valikoiman. Päivälukion lisäksi koulussamme toimii etälukio, joka antaa mahdollisuuden tehdä osan lukiokursseista virtuaalisesti, aikaan ja paikkaan sitomattomana opiskeluna. Sotungin lukion painopistealueita ovat etälukion lisäksi kansainvälisyys sekä urheiluvalmennus ja liikunta.

Pääset mukaan kansainväliseen toimintaan osallistumalla kielten kulttuurimatkakursseille sekä ottamalla osaa eri oppiaineiden kansainvälisiin projekteihin. Sotungin lukiossa vierailee vuosittain lukuisia kansainvälisiä vierailijoita (katso lisää kotisivujen "Kansainvälisyys"-kohdasta).

Vantaan avoimen verkon kautta voit käyttää omaa tietokonettasi opiskeluissasi. Voit ladata Office365-ohjelmiston maksutta omalle koneellesi. Lukion nettikahvila on opiskelijoiden käytössä aamusta iltaan.

Aineenopettajat , ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat huolehtivat siitä, että sinulla on riittävä opiskelun tuki koko lukioajan. Voit aina tavata opinto-ohjaajan henkilökohtaisesti, kun mietit opintosuunnitelmaasi, jatko-opintojasi tai ylipäätään elämäsi suuntia.

Opiskelijan hyvinvoinnin tukena on myös yhteisöllinen hyvinvointiryhmä , johon kuuluvat opojen ja rehtorin lisäksi erityisen tuen yhdysopettaja, erityisopettaja, lukiopsykologi, terveydenhoitaja ja kuraattori. He tukevat sinua, jos tarvitset apua. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran jaksossa.

Aktiivinen oppilaskuntamme tai teatterimme tarjoavat hyviä vaikuttamisen tai itseilmaisun kanavia kaikille opiskelijoille.

YLEISLINJAN VALINTAPERUSTEET

Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Yleislinjalle valitaan vuosittain uusia opiskelijoita 50 - 80.

Sotungin lukioon yleislinjalle valittujen alin lukuaineiden keskiarvo on ollut viime vuosina:

  • 2021: 8,17
  • 2020: 8,25
  • 2019: 8,33
  • 2018: 7,92
  • 2017: 8,25
  • 2016: 8,25

Tervetuloa mukaan!

LISÄTIETOJA OPINTO-OHJAAJILTA:

Eero Nummenmaa, 040 526 6265, eero.nummenmaa@vantaa.fi
Elina Korkea-aho, 040 755 1481, elina.korkeaaho@vantaa.fi

‍‍

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram