Luottamustehtävät

V‍uonna 2021-22 Sotungin lukion opiskelijakunnan hallituksen luottamustehtävissä toimivat:

  • Anastasia Kotova, opiskelijakunnan hallituksen pj. Johtaa kokouksia, edustaa koulumme opiskelijakuntaa, on Sotungin lukion johtoryhmän jäsen ja osallistuu opiskelijakunnan kehittämistyöhön.
  • Sara Karjalainen & Lotta Koskinen, opiskelijakunnan hallituksen vara pj. Samoja tehtäviä kuin puheenjohtajalla, toimivat puheenjohtajan sijaisena sekä osallistuvat opiskelijakunnan kehittämistyöhön.
  • Samu Friberg, opiskelijakunnan hallituksen sihteeri. Tekee esityslistan sekä pöytäkirjat kokouksista, osallistuu opiskelijakunnan kehittämistyöhön.
  • Samuel Nopanen, opiskelijakunnan halituksen rahastonhoitaja. Huolehtii tiliasioista sekä kioskin kassasta ja osallistuu opiskelijakunnan kehittämistyöhön.
  • Eva Móssdóttir, opiskelijakunnan hallituksen mediavastaava. Huolehtii mm. opiskelijakunnan Instagram -tilistä, tiedottamisesta sekä mainonnasta ja markkinoinnista.
  • Anri Pham, opiskelijakunnan hallituksen kioskivastaava. Huolehtii mm. kioskin ylläpidosta sekä myynnin ja siivouksen koordinoinnista.
  • Saila Hakaniemi, ohjaava opettaja

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram