TIEDOTE 17.3.2020 LUKIOIDEN OPISKELIJOILLE JA HUOLTAJILLE ETÄOPISKELUN JATKUMISESTA

Vantaan suomenkielisten päivälukioiden toiminta jatkuu etäopetuksena 18.3.2020 – 13.4.2020. Vantaan aikuislukio siirtyy päivälukioiden tapaan etäopetukseen 18.3.2020 – 13.4.2020.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 20.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Poikkeusjärjestelyjen aikana toteutetaan edelleen opetussuunnitelman mukaista opetusta (lukiolaki 25§). Oppimäärän mukaisen opetuksen ja opintojen ohjauksen etäjärjestelyillä huolehditaan koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja siitä, että opiskelijan edellytykset lukion oppimäärän sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen eivät vaarannu (lukiolaki 13§).

Etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti eli opettaja opettaa ja ohjeistaa opiskelijoita etäopiskeluun lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Etäopetuksessa ja -ohjauksessa hyödynnetään rehtoreiden määrittelemiä sähköisiä työvälineitä. Etäopetuksen valtakunnallisesta laajuudesta johtuen sähköisissä oppimisympäristöissä voi ilmetä hitautta tai käyttökatkoja. Opettajat suunnittelevat parhaansa mukaan toimivia etäopetusjärjestelyjä ja tiedottavat niistä opiskelijoita.

Opinto-ohjaajien ohjauskeskustelut käydään ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä hyödyntäen. Psykologit ja kuraattorit työskentelevät tällä hetkellä oppilaitoksissa ja ovat opiskelijoiden tavattavissa. Oppilaitoksen tiloissa tulee huolehtia riittävästä käsihygieniasta.

Opiskelijoille ei tarjota etäopetuksen aikana maksutonta ateriaa 18.3.2020 alkaen (lukiolaki 35§, opintososiaaliset edut).

Neljännen jakson päätösviikko toteutetaan etänä kurssiaikataulun mukaisesti ja järjestelyistä tiedotetaan lukiokohtaisesti erikseen.

  • Julkaistu: 23.03.2020

Sotungin lukio

Sotungintie 19, Vantaa

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Kati Taivainen,
040 575 6792, kati.taivainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram