Tietoa ylioppilastutkinnosta

Ylioppilastutkinto Sotungin etälukiossa

Abikirje kevät 2022
YO-ilmoittautumislomake täydentäjille

Yo-tutkintoon voit osallistua, kun olet suorittanut kirjoitusaineen pakolliset kurssit/opintojaksot. Yo-tutkintoon voit osallistua myös ammatillisen perustutkinnon pohjalta. Tutkinnon saaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen hyväksyttyä suorittamista, ja lukion oppimäärän tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon hyväksyttyä suorittamista.

NYKYINEN YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE
Jokaisen kokelaan on kirjoitettava neljä pakollista koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi kokelaan on suoritettava seuraavista vaihtoehdoista pakollisena vähintään kolme koetta:

• toisen kotimaisen kielen koe

• vieraan kielen koe

• matematiikan koe tai

• reaaliaineen koe

siten, että vähintään yksi edellämainituista on laajan oppimäärän mukainen eli A-tasoinen koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu, riippumatta siitä, minkä laajuisia kursseja/opintojaksoja on suorittanut.


Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri reaaliaineen koetta. Reaalikokeet on jaettu kahdelle eri päivälle seuraavasti:

Yhtenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista: (Reaalikoepäivien järjestys voi vaihtua vuosittain.)

psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia

Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto

UUSI YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE KEVÄÄLLÄ 2022

Uusi ylioppilastutkinnon rakenne koskee niitä opiskelijoita, jotka aloittavat tutkinnon keväällä 2022 tai sen jälkeen. Ylioppilastutkintoon sisältyy viisi koetta, joista vähintään yksi tulee perustua pitkään oppimäärään (A-kieli, A-matematiikka):

  • äidinkieli/suomi toisena kielenä, kaikille pakollinen koe
  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe

Kokelas voi itse päättää, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen tai vieraan kielen kokeen.

Jos et ole valmistunut Sotungin lukiosta tai Sotungin etälukiosta, voit osallistua ylioppilaskokeisiin Sotungin lukiossa ainoastaan rehtorin luvalla.

Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien asioiden yhteyshenkilöitä Sotungin etälukiossa ovat opinto-ohjaajat Elina Korkea-aho (elina.korkeaaho@vantaa.fi / p. 040-7551481) ja Eero Nummenmaa (eero.nummenmaa@vantaa.fi/ p. 040-5266265).

Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi. Suorat linkit aiheisiin:

-> KOEPÄIVÄT

-> PISTERAJAT

-> Tietoa digitaalisesta ylioppilastutkinnosta

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Etälukiokoordinaattori: Eija Immonen,
050 302 9909, eija.immonen@vantaa.fi

Opintosihteeri: Kristina Tuominen,
050 304 3717, kristina.tuominen@vantaa.fi

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

facebook youtube