Ylioppilaskirjoitukset

YO-kirjoitukset kevät 2019


22.1.2019 pidetyn YO-infon esitys

Kevään 2019 tutkintoon ilmoittautuminen alkaa torstaina 1.11.2018 ja päättyy perjantaina 23.11.2018 klo 12.00

Jos olet osallistunut syksyn 2018 tutkinnon kokeisiin, lukio voi ottaa vastaan ilmoittautumisesi syksyn tulosten selvittyä. Syksyn tulokset saapuvat lukiolle n. viikolla 47. Digitaalisten kokeiden tulokset on luettavissa Wilmassa.

Syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen alkaa tiistaina 30.4.2019 ja päättyy perjantaina 31.5.2019.

Ilmoittautuminen tapahtuu lukion kansliasta, opolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova.

Varaa aika ja palauta ilmoittatumislomake henkilökohtaisesti opolle jo hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto

​Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien asioiden yhteyshenkilö etälukiossa on opinto-ohjaaja Elina Korkea-aho (elina.korkeaaho@vantaa.fi / p. 040-7551481).

-> ILMOITTAUTUMISLOMAKE

>> KOEPÄIVÄT kevät 2019

>> Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote kokelaille

>> PISTERAJAT

>>Ylioppilastutkintolautakunnan sivulle

-> Tietoa Abitti-koejärjestelmästä ja ohjeita laitehankintaan

Sotungin etälukio - yo-tutkinto

Yo-tutkintoon voit osallistua, kun olet suorittanut kirjoitusaineen pakolliset kurssit. Yo-tutkintoon voit osallistua myös ammatillisen tutkinnon pohjalta. Tutkinnon saaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen hyväksyttyä suorittamista, ja lukion oppimäärän tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon hyväksyttyä suorittamista.

Jokaisen kokelaan on kirjoitettava neljä pakollista koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi kokelaan on suoritettava seuraavista vaihtoehdoista pakollisena vähintään kolme koetta:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe tai
  • reaaliaineen koe

siten, että vähintään yksi edellämainituista on laajan oppimäärän mukainen eli A-tasoinen koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu, riippumatta siitä, minkä laajuisia kursseja on suorittanut.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri reaaliaineen koetta. Reaalikokeet on jaettu kahdelle eri päivälle seuraavasti:

Yhtenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista: (Reaalikoepäivien järjestys voi vaihtua vuosittain.)

psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia

Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen 0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi


Opintosihteeri: Päivi Ryynänen 050 304 3717, paivi.ryynanen3@vantaa.fi

facebook youtube