Ylioppilaskirjoitukset

Kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset

Abikirje_kevät_2020
YO-INFO KEVÄT 2020

Ilmoittautuminen kevään 2020 ylioppilaskirjoituksiin alkaa torstaina 31.10.2019 ja päättyy perjantaina 22.11.2019 klo 12.00.

Ilmoittautuminen tapahtuu lukion kansliasta, opolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova.

Varaa aika ja palauta ilmoittatumislomake henkilökohtaisesti omalle opolle jo hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

​Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien asioiden yhteyshenkilö etälukiossa on opinto-ohjaaja Elina Korkea-aho (elina.korkeaaho@vantaa.fi / p. 040-7551481) tai Jyrki Puikko (jyrki.puikko@vantaa.fi/ p. 043-8269376).

Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta: www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto

-> ILMOITTAUTUMISLOMAKE

>> KOEPÄIVÄT

>> PISTERAJAT

-> Tietoa Abitti-koejärjestelmästä ja ohjeita laitehankintaan

Syksyn 2020 ylioppilaskokeiden tulokset julkaistaan Wilmassa 14.11.2019 klo 10 jälkeen.


Sotungin etälukio - yo-tutkinto

Yo-tutkintoon voit osallistua, kun olet suorittanut kirjoitusaineen pakolliset kurssit. Yo-tutkintoon voit osallistua myös ammatillisen perustutkinnon pohjalta. Tutkinnon saaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen hyväksyttyä suorittamista, ja lukion oppimäärän tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon hyväksyttyä suorittamista.

Jokaisen kokelaan on kirjoitettava neljä pakollista koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi kokelaan on suoritettava seuraavista vaihtoehdoista pakollisena vähintään kolme koetta:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe tai
  • reaaliaineen koe

siten, että vähintään yksi edellämainituista on laajan oppimäärän mukainen eli A-tasoinen koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu, riippumatta siitä, minkä laajuisia kursseja on suorittanut.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri reaaliaineen koetta. Reaalikokeet on jaettu kahdelle eri päivälle seuraavasti:

Yhtenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista: (Reaalikoepäivien järjestys voi vaihtua vuosittain.)

psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia

Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen 0400 633 865

esa.partanen@vantaa.fi

Opintosihteeri: Kristina Tuominen,
050 304 3717, kristina.tuominen@vantaa.fi

facebook youtube