Hankkeen taustaaSyksyllä 2009 Sotungin etälukiossa aloitettiin pioneeriprojekti, jonka nimeksi tuli Kokemuksellisen oppimisen uudet tavat virtuaalisissa oppimisympäristöissä (lyhyemmin KokeVirtu-hanke). Virtuaaliseksi oppimisympäristöksi valittiin Second Lifen virtuaalimaailma, josta etälukio hankki oman saaren. Päätettiin myös, että saaresta ei tule aivan perinteistä koulusaarta koulurakennuksineen ja katuineen, vaan opettajat halusivat lähteä luomaan luovaa, seikkailuun kannustavaa oppimisympäristöä.


Saaren rakentajaksi valittiin Annika Keskinen (avatar Yolanda Hirvi), joka aloitti rakennustyöt kevättalvella 2010. Keväällä saarelle rakennettiin oppimisaihioita kolmelle oppiaineelle: äidinkielelle ja kirjallisuudelle (kirjallisuushistorian polku), biologialle (kasvihuone) ja opinto-ohjaukselle (observatorio ja ohjauksen taivastaso). Vuosina 2011 ja 2012 saaren taivaalle tuli kaksi taivastasoa lisää: historian oppiaineen talvisota-aihio sekä Olympos-vuori, joka on äidinkielen ja historian yhteinen oppimisaihio.


Syksyllä 2010 hankittiin toinen saari (Sotunki 2), jonne parhaillaan rakennetaan useamman oppiaineen (mm. englanti, ruotsi, ranska, kemia, opinto-ohjaus, fysiikka) oppimisaihioita. Yksi suurimmista rakennuksista on kielten opiskeluun tarkoitettu Dolphin Bay Hotel.


Etälukiossa kukin opiskelee pääosin kotonaan tietokoneen välityksellä ja vuorovaikutus opiskelijoiden välillä jää melko vähäiseksi. Virtuaalimaailmassa voi etänäkin olla läsnä: voi opiskella yhdessä, keskustella muiden kanssa, opettaja voi pitää lähiopetusta isommalle ryhmälle, riittää, kun kaikki avaavat Second Life -ohjelman kotonaan yhtä aikaa.


Virtuaalimaailma toimii hieman eri säännöillä kuin oikea maailma, joten se vaatii uusia, luovia pedagogisia ratkaisuja. Opettajan näkökulmasta virtuaalimaailmassa toimiminen merkitsee uusien ideoiden etsimistä ja tuttujen asioiden ajattelemista uudelleen eri tavalla. Second Life tarjoaa oppimisympäristön, jossa opettajilla on runsaasti mahdollisuuksia toteuttaa ideoitaan, tehdä oppiainerajat ylittävää yhteistyötä ja luoda mitä erilaisimpia oppimisaihioita, joissa vain luovuus on rajana.SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Etälukiokoordinaattori: Eija Immonen,
050 302 9909, eija.immonen@vantaa.fi

Opintosihteeri: Kristina Tuominen,
050 304 3717, kristina.tuominen@vantaa.fi

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

facebook youtube