Vantaan yhdeksäsluokkalaiset

Vantaalaisten 9.-luokkalaisten lukiokurssien suorittaminen Sotungin etälukiossa

HUOM! Opintoja voivat tällä hetkellä suorittaa vain Vantaan peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset oppilaat.

Ilmoittautuminen: Yläkoulun opettaja ja oppilas täyttävät yhdessä ilmoittautumislomakkeen (täytä koneella ja tulosta allekirjoitusta varten). Lomake lähetetään etälukion ainevastaavalle opettajalle (yhteystiedot ovat alla). Tämän jälkeen etälukion opettaja lähettää yläkoulun opettajalle ja oppilaalle ohjeet kurssin suorittamiseen.

ETASOLU_9lk_Ohje

ETASOLU_9lk_Huoltajalle

ETASOLU_9lk_Ilmoittautuminen Lataa lomake koneellesi ja täytä Adobessa. (Keväällä 2020 poikkeustilanteen vuoksi oppilas ilmoittautuu omalle opettajalleen, jonka jälkeen opettaja on yhteydessä sähköpostitse Sotungin etälukion opettajaan. Oppilas täyttää ilmoittautumislomakkeen kotona vanhempiensa kanssa ja se lähetetään ilman oman opettajan allekirjoitusta Sotungin lukiolle. Osoite: Kristina Tuominen, Sotungintie 19, 01200 Vantaa)

Yhdeksäsluokkalaiset, jotka haluavat lisähaasteita opiskeluun jo peruskoulun aikana, voivat opiskella lukiokursseja Sotungin etälukion kautta. Peruskoulun oma aineenopettaja tukee ja ohjaa oppilastaan lukiokurssien suorittamisessa. Sotungin etälukion opettaja seuraa oppilaan etenemistä, tarkastaa tehtäviä, antaa oppimisesta palautetta sekä arvioi kurssin normaalien lukion arviointikriteereiden mukaisesti.

Oppimateriaali: Yläkoulu / oppilas joko hankkii oppikirjan, jota etälukiossa käytetään tai vaihtoehtoisesti etälukion opettaja voi esittää nettioppimateriaalia, mikäli netistä löytyy oppiaineen kurssiin soveltuva materiaali.

Kurssin opiskelu: Kurssin suorittamiseen voi kuulua palautettavia tehtäviä, kirjan tehtävien tekemistä, erilaisia välitestejä, esseitä ym. Opiskeluohjeet saa kurssin opettajalta.

Koe: Kun oppilas on tehnyt tarvittavat tehtävät ja on omasta mielestään valmis kokeeseen, hänen opettajansa sopii etälukion opettajan kanssa kokeen suorittamisesta. Kokeen voi suorittaa oppilaan omassa koulussa tai hän voi tulla tekemään sen Sotungin etälukioon.

Todistus: Sotungin etälukion opettaja arvioi kokeen ja kurssin lukiokurssin arviointiperusteiden mukaisesti. Oppilas saa erillisen todistuksen suorituksestaan.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Emma Perälä
emma.perala@eduvantaa.fi
050 337 1845
SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)
Emma Perälä
emma.perala@eduvantaa.fi
050 337 1845
ENGLANTI
Kirsi Matikainen
kirsi.matikainen@eduvantaa.fi
050 313 2679
RUOTSI
Merja Kaskela
merja.kaskela@eduvantaa.fi
040 536 7571
SAKSA
Juha Hirvonen
juha.hirvonen@eduvantaa.fi
050 324 0629
ESPANJA
Saila Hakaniemi
saila.hakaniemi@eduvantaa.fi
040 719 4957
VENÄJÄ
Kristina Tuominen
kristina.tuominen@eduvantaa.fi
050 304 3717
MATEMATIIKKA, lyhyt
Miika Karpin
miika.karpin@eduvantaa.fi
050 341 7330
MATEMATIIKKA, pitkä
Matti Keskinen
matti.keskinen@eduvantaa.fi
050 553 8250
FYSIIKKA
Jukka Karvinen
jukka.karvinen@eduvantaa.fi
041 545 1889
KEMIA
Karri Paavola
karri.paavola@eduvantaa.fi
040 068 9126
BIOLOGIA
Iina Mäkilä
iina.makila@eduvantaa.fi
050 370 2887
HISTORIA
Jukka Mölsä
jukka.molsa@eduvantaa.fi
050 555 8394
MAANTIEDE
Ari Immonen
ari.immonen@eduvantaa.fi
040 546 2757
FILOSOFIA
Antti Kuusela
antti.kuusela@eduvantaa.fi
045 340 6616
YHTEISKUNTAOPPI
Jyrki Puikko
jyrki.puikko@eduvantaa.fi
040 722 3725
USKONTO, ev.lut.
Markus Masalin
markus.masalin@eduvantaa.fi
040 768 4221
PSYKOLOGIA
Markus Masalin
markus.masalin@eduvantaa.fi
040 768 4221
ELÄMÄNKATSOMUS
Antti Kuusela
antti.kuusela@eduvantaa.fi
045 340 6616
TERVEYSTIETO
Kirsi Kukkola
kirsi.kukkola@eduvantaa.fi
040 843 3142

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Esa Partanen 0400 633 865

esa.partanen@vantaa.fi

Opintosihteeri: Kristina Tuominen,
050 304 3717, kristina.tuominen@vantaa.fi

facebook youtube