Vantaan yhdeksäsluokkalaiset

Vantaalaisten 9.-luokkalaisten lukiokurssien/opintojaksojen suorittaminen Sotungin etälukiossa

HUOM! Opintoja voivat tällä hetkellä suorittaa vain Vantaan peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset oppilaat.

Lukuvuoden 2021-22 alussa lukiot siirtyvät asteittain uuteen opetussuunnitelmaan. Aiemman opetussuunnitelman kurssien vastaavuuksista voi kysellä etälukion aineenopettajalta, mutta lopullisesti kurssien hyväksilukemisen päättää oppilaan tuleva lukio.

Ilmoittautuminen: Yläkoulun opettaja ja oppilas täyttävät yhdessä etälukion opettajan lähettämän ilmoittautumislomakkeen (täytä koneella ja tulosta allekirjoitusta varten). Lomake lähetetään etälukion ainevastaavalle opettajalle (yhteystiedot ovat alla). Tämän jälkeen etälukion opettaja lähettää yläkoulun opettajalle ja oppilaalle ohjeet kurssin/opintojakson suorittamiseen.

ETASOLU_9lk_Ohje

ETASOLU_9lk_Huoltajalle

Yhdeksäsluokkalaiset, jotka haluavat lisähaasteita opiskeluun jo peruskoulun aikana, voivat opiskella lukio-opintoja Sotungin etälukion kautta. Peruskoulun oma aineenopettaja tukee ja ohjaa oppilastaan lukio-opintojen suorittamisessa. Sotungin etälukion opettaja seuraa oppilaan etenemistä, tarkastaa tehtäviä, antaa oppimisesta palautetta sekä arvioi kurssin/opintojakson normaalien lukion arviointikriteereiden mukaisesti.

Oppimateriaali: Yläkoulu / oppilas joko hankkii oppikirjan, jota etälukiossa käytetään tai vaihtoehtoisesti etälukion opettaja voi esittää nettioppimateriaalia, mikäli netistä löytyy oppiaineen kurssiin soveltuva materiaali.

Kurssin/opintojakson opiskelu: Kurssin/opintojakson suorittamiseen voi kuulua palautettavia tehtäviä, kirjan tehtävien tekemistä, erilaisia välitestejä, esseitä ym. Opiskeluohjeet saa kurssin/opintojakson opettajalta.

Koe: Kun oppilas on tehnyt tarvittavat tehtävät ja on omasta mielestään valmis kokeeseen, hänen opettajansa sopii etälukion opettajan kanssa kokeen suorittamisesta. Kokeen voi suorittaa oppilaan omassa koulussa tai hän voi tulla tekemään sen Sotungin etälukioon.

Todistus: Sotungin etälukion opettaja arvioi kokeen ja kurssin/opintojakson lukiokurssin/opintojakson arviointiperusteiden mukaisesti. Oppilas saa erillisen todistuksen suorituksestaan.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Heidi Heikkilä
heidi.heikkilä@eduvantaa.fi
050 337 1845

SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)
Heidi Heikkilä
heidi.heikkila@eduvantaa.fi
050 337 1845

ENGLANTI
Kirsi Matikainen
kirsi.matikainen@eduvantaa.fi
050 313 2679
RUOTSI
Merja Kaskela
merja.kaskela@eduvantaa.fi
040 536 7571
SAKSA
Juha Hirvonen
juha.hirvonen@eduvantaa.fi
050 324 0629
ESPANJA
Saila Hakaniemi
saila.hakaniemi@eduvantaa.fi
040 719 4957
VENÄJÄ
Kristina Tuominen
kristina.tuominen@eduvantaa.fi
050 304 3717
MATEMATIIKKA, lyhyt
Miika Karpin
miika.karpin@eduvantaa.fi
050 341 7330
MATEMATIIKKA, pitkä
Matti Keskinen
matti.keskinen@eduvantaa.fi
050 553 8250
FYSIIKKA
Jukka Karvinen
jukka.karvinen@eduvantaa.fi
041 545 1889
KEMIA
Karri Paavola
karri.paavola@eduvantaa.fi
040 068 9126

BIOLOGIA
Marianne Kovasin
marianne.kovasin@eduvantaa.fi
044 033 4589
HISTORIA
Jukka Mölsä
jukka.molsa@eduvantaa.fi
050 555 8394
MAANTIEDE
Ari Immonen
ari.immonen@eduvantaa.fi
040 546 2757
FILOSOFIA
Antti Kuusela
antti.kuusela@eduvantaa.fi
045 340 6616
YHTEISKUNTAOPPI
Jyrki Puikko
jyrki.puikko@eduvantaa.fi
040 722 3725
USKONTO, ev.lut.
Teija Havana
teija.havana@eduvantaa.fi
044 581 3353
PSYKOLOGIA
Teija Havana
teija.havana@eduvantaa.fi
044 581 3353
ELÄMÄNKATSOMUS
Antti Kuusela
antti.kuusela@eduvantaa.fi
045 340 6616
TERVEYSTIETO
Kirsi Kukkola
kirsi.kukkola@eduvantaa.fi
040 843 3142

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Etälukiokoordinaattori: Eija Immonen,
050 302 9909, eija.immonen@vantaa.fi

Opintosihteeri: Kristina Tuominen,
050 304 3717, kristina.tuominen@vantaa.fi

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

facebook youtube