Aineopiskelijat

YKSITTÄISEN KURSSIN/OPINTOJAKSON / KURSSIEN/OPINTOJAKSOJEN SUORITTAJAT

Täydennät etäopiskelulla varsinaisia opintojasi muussa oppilaitoksessa, tai opiskelet etäkursseja/opintojaksoja muuten vain.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostia muutaman päivän sisällä. Toisen asteen oppilaitoksessa samanaikaisesti opiskelevan tulee ilmoittaa, missä suorittaa päätoimisesti opintojaan (lukio tai ammatillinen). Muille kuin vantaalaisen 2. asteen oppilaitoksen opiskelijoille yksittäisten kurssien/opintojaksojen suorittaminen on maksullista. Lue lisää kohdasta Pääsyvaatimukset. Sotungin etälukiossa on mahdollista myös täydentää olemassa olevaa yo-tutkintoa. Kysy tästä mahdollisuudesta lisää etälukion opinto-ohjaajilta.

SOTUNGIN ETÄLUKIO

Sotungintie 19

PL 8511

01030 Vantaan kaupunki

Etälukiokoordinaattori: Eija Immonen,
050 302 9909, eija.immonen@vantaa.fi

Opintosihteeri: Kristina Tuominen,
050 304 3717, kristina.tuominen@vantaa.fi

Rehtori: Esa Partanen,
0400 633 865, esa.partanen@vantaa.fi

facebook youtube