Mikä on Vantaan Liikkuva koulu?

‍Vantaan kaikki 46 peruskoulua ovat Liikkuvia kouluja eli niissä ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Kuitenkin viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Vantaan koulut saavat apua koulupäivien aktivointiin kahdelta kaupungin Liikkuva koulu - työntekijältä. Käytännössä kouluja tuetaan tarjoamalla koulutuksia ja työpajoja sekä auttamalla olosuhdemuutosten toteuttamisessa. Lukuvuonna 2016–2017 kuuteen kouluun toteutetaan aktivoiva oppimisympäristö yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa. Oppilaita osallistetaan myös koulujen piha-alueiden suunnitteluun. Eri toimien tarkoitus on saada liikkuminen osaksi koulupäivää oppimista tukevalla tavalla.

Yhteistyö

Liikkuva koulu toiminnassa pyritään laaja-alaiseen yhteistyöhön esimerkiksi lajiliittojen, seurojen ja muiden kuntien kanssa. Kaupungin sisällä yhteistyötahoja ovat muun muassa terveydenhoitajat ja koulukuraattorit. Terveydenhoitajilla on mahdollisuus jakaa ilmaisia uintilippuja kaupungin uimahalleihin ja ohjata lapsia matalan kynnyksen liikuntakerhoihin sekä kesäleireille.

Lukuvuonna 2016–2017 aloitettiin koulukuraattoreiden kanssa sporttikaveri – kokeilu. Sporttikaveri on aikuinen, joka lähtee lapsen kanssa liikkumaan, lapsen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube