Kulttuurikasvatus

Oppilaille tasa-arvoisempi mahdollisuus kokea kulttuuri ja taide

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla oppilas pääsee oppimaan ja työskentelemään erilaisiin oppimisympäristöihin. Samalla vantaalaiset kulttuurilaitokset tulevat tutuiksi. Eri taiteenalojen taiteilijat voivat tulla myös työskentelemään koulun tiloihin taidetyöpajojen myötä. Konkreettinen tekeminen, erilaiset kokemukset ja elämykset tuovat vaihtelua koulupäiviin.

Nämä kokemukset ja elämykset saattavat olla oppilaalle ainutlaatuisuuden lisäksi ainutkertaisia. Oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan eri tavoin. Ennen kaikkea kulttuurikasvatussuunnitelma takaa oppilaille eri kouluissa ja eri opettajien luokissa kulttuurin ja taiteen kokemista tasa-arvoisemmin.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa. Kulttuuripolkuohjelman kautta tarjoamme tasa-arvoisesti taide- ja kulttuurisisältöjä lapsille ja nuorille osana perusopetusta. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt ja taiteenlajit kohdentuvat eri vuosiluokille seuraavasti:

1. Esittäviin taiteisiin ja kulttuuriin perehtyminen 1–3 luokkien aikana

2. Visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin perehtyminen 4–6 luokkien aikana

3. Mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin perehtyminen 7–9 luokkien aikana

Koulut valitsevat lukuvuosittain tiedotusta varten kulttuuriyhdysopettajat. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseksi järjestämme syksyisin kulttuuriyhdysopettajille suunnatun info- ja koulutustilaisuuden yhteistyössä kulttuuritahojen kanssa.

Koulun kulttuurikevät 2019 -esite

Lisätietoja:
Kulttuurituottaja Hanna Nyman
hanna.nyman@vantaa.fi
040 843 6665

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube