Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus tapahtuu päiväkodissa, koulussa, oppilaitoksessa, kotona ja työpaikalla. Se on osa kaikkia arjen tekoja. Ympäristökasvatuksella kasvatetaan lapsista ja nuorista ympäristövastuullisia, vahvistetaan heidän luontosuhdetta sekä annetaan valmiuksia elämänarvojen pohdintaan. Ympäristökasvatuksen avulla ihminen voi kasvaa ekososiaalisesti sivistyneeksi. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen ymmärtää vastuunsa ja vapautensa, jotka perustuvat riippuvuuteen luonnosta ja muista ihmisistä.

Ympäristökasvatus on osa arkea

Vantaalla ympäristökasvatus on osa opinsisältöjä ja koulun, päiväkodin tai oppilaitoksen arkea. Kaikki kasvattajat toimivat esimerkkinä ympäristövastuullisissa toimintatavoissa ja oppiaineesta riippuen opettaa tiedollista pohjaa, jota tarvitaan ympäristövastuullisten valintojen tekemiseen.

Yksiköissä toimii ekotukihenkilöt, joiden tehtävänä on edistää ympäristövastuullisia toimintatapoja. Monessa koulussa ja päiväkodissa toimii myös ekotiimi, ympäristöryhmä tai -raati, jotka koostuvat opettajista, kasvattajista, lapsista tai nuorista. Esimerkiksi Leppäkorven koulussa toimii lapsista koostuva ympäristöryhmä YRRÄ.

Koulun, päiväkodin tai oppilaitoksen esimies on yksikkönsä ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtamisen tueksi voi ottaa Vihreä lippu -ohjelman tai tehdä OKKA -säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia.

Johtajan ja ekotukihenkilön ympäristövastutyötä ohjaa Vantaan resurssiviisauden tiekartta, josta Sivistystoimella on toteutussuunnitelma. Suunnitelma ottaa kantaa ympäristövastuulliseen toimintaan ja ympäristökasvatukseen toimenpiteillä.

Tukea ja koulutusta

Vantaalla ympäristökasvatusta tukee Vantaan luontokoulu ja muut pääkaupunkiseuden luontokoulut, joissa järjestetään kursseja kasvattajille, kummiluokkatoimintaa ja yksittäisiä luontokoulupäiviä sekä toimivat Vihreän lipun alueellisena edistäjänä.

Sivistystoimen ympäristökonsultti Noora Ilola, 050 3035873, etunimi.sukunimi(a)vantaa.fi auttaa ympäristövastuutyössä kaikenlaisissa kysymyksissä.

Vantaan ympäristökeskus järjestää koulutusta (linkki aukeaa Avaimessa, kirjaudu sisään ensin) niin ekotukihenkilöille kuin esimiehillekin. Ympäristökeskus tuottaa myös Vantaalta luontotietoa jota on hyvä käyttää ympäristökasvatuksessa.

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunkifacebook twitter youtube