TVT Vantaan lukioissa

‍TVT Vantaan lukioissa

TVT-tukihenkilöt

Lukioissa toimivien tvt-tukihenkilöiden tehtävänä on auttaa oman lukionsa opettajia tieto-ja viestintäteknologian hyödyntämisessä pedagogisesta näkökulmasta katsottuna. Tvt-tukihenkilöt järjestävät esimerkiksi koulutuksia oman lukionsa opettajille tvt:n hyödyntämisestä opetuskäytössä.

TVT-työryhmä

Tieto- ja viestintäteknologian pedagogista kehittämistä Vantaan lukiokoulutuksessa tekee sivistysvirastosta käsin koordinoitu tvt-työryhmä. Tvt-työryhmä koostuu lukioiden opettajista sekä sivistysviraston ja tietohallinnon edustajista. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee kokouksissaan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämistä ja siihen liittyviä haasteita. Lukioiden tvt-työryhmään lukuvuonna 2017-2018 kuuluvat henkilöt löydät täältä (vaatii Eduvantaa-kirjautumisen).

Robolukio-hanke (v. 2015–2017)

Robolukio on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka aikana lukiot testaavat ja kehittelevät ideoita ohjelmoinnin ja robotiikan sisällyttämisestä osaksi lukio-opintoja. Hankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään lukion soveltavia kursseja, joilla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa ohjelmoinnin, ongelmanratkaisun, luovan ajattelun ja yhteistyön taitojaan. Kurssit toteutetaan oppiainerajat ylittävänä työskentelynä esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kuvataiteen tietoja ja sisältöjä yhdistellen. Lue lisää Robolukion blogista.

MentorOpe – vertaistutor koulutushanke 2017–2018

Helsingin kaupungin koordinoima MentorOpe – vertaistutor koulutushanke, johon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo ja Vantaa. Koulutuksen lähtökohtana on pedagogisen toimintakulttuurin muuttaminen yhteisölliseksi, avoimeksi, osallistavaksi verkostoituneen jakamisen kulttuuriksi. Koulutuksen tavoitteena on, että MentorOpe – vertaistutor kykenee koulutuksen jälkeen toimimaan oppilaitostensa digitalisaation pedagogisen hyödyntämisen lähitukena, vertaistutorina.

Koordinoiva MentorOpe – vertaistutor 2017–2018

Vertaistutoreiden koulutushankkeen aikana kunnassa toimii verkoston toiminnan alkuun saattamiseksi ja tutorkoulutuksen tarvelähtöisyyden varmistamiseksi koordinoiva vertaistutor, yksi kustakin kunnasta. Koordinoiville vertaistutoreille on varattu 4 työpäivää lukukaudessa korvausta tästä työstä, hankevaroista, yhteensä 12 työpäivää. Koordinoiva MentorOpe ja MentorOpe – vertaistutor koulutushankkeeseen lukuvuonna 2017–2018 kuuluvat henkilöt löydät täältä (vaatii Eduvantaa -kirjautumisen).

Fronter pääkäyttäjät

Fronterin käyttötuki on tällä hetkellä ulkoistettu Fronterin asiantuntijoille. Opettajat voivat olla yhteydessä tukipalveluun sekä teknisissä että pedagogisissa kysymyksissä. Fronter-pääkäyttäjät löydät täältä (vaatii Eduvantaa -kirjautumisen).‍

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube