Vantaan varhaiskasvatuksen vertaismentorointimalli käynnistyy syksyllä 2019

17.04.2019

Vantaan varhaiskasvatuksessa on syksyn alussa edessä jännittäviä ja mukavia hetkiä, kun uudet mentorit aloittavat mentorointiryhmiensä ohjaamisen. Vantaalla aloittavat varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat saavat säännöllistä tukea työnsä alkumetreille.

Mistä ajatus vertaismentoroinnista heräsi?

On tiedossa, miten tärkeä ja herkkä vaihe opiskelijalle koittaa, kun hän siirtyy varhaiskasvatuksen opiskelijan statuksesta lapsiryhmänsä pedagogiikasta vastaavaksi ja tiimiään johtavaksi opettajaksi. Tämä niin kutsuttu induktiovaihe kestää noin kolmesta viiteen vuotta. Induktiovaiheen kokemukset vaikuttavat vahvasti opettajan ammatti-identiteettiin - ja myös siihen, haluaako hän jäädä alalle.

Olemme pohtineet, miten pystyisimme entistä paremmin tukemaan ja kannustamaan uusia varhaiskasvatuksen opettajiamme ja erityisopettajiamme. Ryhdyimme tuumasta toimeen ja kehitimme varhaiskasvatukselle oman vertaismentorointimallin.

Mentorointiryhmään otetaan viidestä seitsemään mentoroitavaa eli aktoria. He kaikki ovat samassa ammatillisessa tilanteessa: uusia, vastavalmistuneita tai pitkältä tauolta palanneita. Kaikilla heillä on odotuksia, toiveita ja tarpeita koskien työn alkua. On kannustavaa ymmärtää, miten paljon vahvuuksia jokaisesta löytyy ja miten nämä vahvuudet voi siirtää omaan työhönsä. On myös helpottavaa jakaa osaamattomuuden tai riittämättömyyden tunteita vertaisten kanssa ja saada heiltä ymmärrystä sekä keinoja toimia.

Mentori ohjaa ryhmän vuorovaikutusta ja ammatillista keskustelua

Vertaismentorointiryhmää luotsaa kokeneempi varhaiskasvatuksen opettaja tai erityisopettaja. Hän ei anna kaikkeen valmiita vastauksia, vaan auttaa osallistujia oivaltamaan itse yhteisen pohdinnan kautta. Mentori luo ryhmään turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Hän varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi ja ylläpitää ryhmässä suvaitsevaista ja voimaannuttavaa ilmapiiriä. Tapaamisissa käsitellään yhdessä sovittuja teemoja, joita voivat olla esimerkiksi tiimin johtaminen, yhteistyö huoltajien kanssa tai pedagogisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi.

-mallissa oppii niin aktori kuin mentorikin. Vertaismentorointi onkin osa laajenevaa osaamisen kehittämisen ajatusta: oppiminen ei tapahdu vain suorien koulutusten kautta, vaan myös kaiken jo olemassa olevan osaamisen, hiljaisen tiedon ja vertaisoppimisen välityksellä.

Tällä hetkellä on meneillään mentoreiden hakuaika. Odotamme kannustavia, innostavia ja kehittymishaluisia mentoreita mukaamme hienolle matkalle! Ilmoittaudu mukaan!

Elli Kiisto, Varhaiskasvatuksen asiantuntija

Tiedustelut elli.kiisto@vantaa.fi

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube