Tarkoitus on herättää ajatuksia ja haastaa vanhoja toimintamalleja

27.03.2019

Vantaan kaupungin liikuntapalvelut tekevät aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Toimijoiden yhteinen tavoite on lisätä lasten liikkumista päiväkotipäivien aikana. Yhteinen Leikkien liikkumaan – Vantaan Liikkuvat päiväkodit -hanke käynnistyi vuonna 2016. Tällä hetkellä yhteistyön painopisteenä on tilojen muuttaminen niin, että ne innostavat ja houkuttavat lasta liikkumaan.

Aktiiviset oppimisympäristöt -projekti on osa Vantaan Liikkuva Päiväkoti -toimintaa. Tämän projektin ensimmäiset pilottikohteet ovat Hakunilanrinteen ja Louhelan päiväkodit, joissa toiminta käynnistyi sysksyllä 2018. Kevään 2019 aikana toimintaan tulivat mukaan myös Nikinmäen ja Trollebon päiväkodit.

Aktiiviset oppimisympäristöt -projektien tavoitteena on herättää ajatuksia sekä luoda uutta tapaa ajatella ja toimia. Lisäksi kehittämme päiväkodin oppimisympäristöjä lasten fyysistä aktiivisuutta edistävään suuntaan. ”Tavoitteemme ei kuitenkaan ole tehdä tiloista ainoastaan liikuntatiloja. Aktiivisen oppimisympäristön tulee tukea lasten toimintaa monipuolisesti. ” Toteaa liikuntapalvelukoordinaattori Jani Heinonen, joka on ollut mukana kehittämässä päiväkotien liikunnallisia oppimisympäristöjä.

Hakunilanrinteessä aktiivinen oppimisympäristö löysi paikkansa Mustikoiden ryhmätilasta ja Louhelassa päiväkodin salista. Hakunilanrinteessä löydettiin projektin aikana useita uusia toimivia tilaratkaisuja. Esimerkiksi yhdestä ryhmätilasta tehtiin kaikkien ryhmien käyttöön ideoitu ja toteutettu aktiivinen oppimisympäristö.

Nikinmäen päiväkodissa projekti nähdään tilaisuutena kehittää oppimisympäristöä suuntaan, joka tukee varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Hyvin suunniteltu tila mahdollistaa niin draaman, arjen aktiivisuuden, leikit ja tutkimisen. ”Kantavana ajatuksena tällä hetkellä on, että yksinkertaisuus ja monikäyttöisyys ovat kaunista, ja ne mahdollistavat paljon.” kertoo Heinonen.

Kaikki projektissa mukana olleet päiväkodit saavat tukea liikunnallisen muutoksen toteutukseen. Tavoitteena on, että nämä liikunnalliset kipinät leviävät vielä kaikkiin muihinkin Vantaalaisiin päiväkoteihin, ja jokaisen lapsen liikkuminen päiväkodin arjessa lisääntyy.

Ystävällisin terveisin,
Jani Heinonen, projektityöntekijä
http://www.sivistysvantaa.fi/sivistysvantaa/artikkelit/varhaiskasvatus/leikkienliikkumaan.html

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube