Kärpäsenä päiväkodin katossa

20.05.2019

Ryhdyimme observoijiksi vuoden 2017 alussa esimiehen kannustamina. Olemme yhtä mieltä siitä, että observointi on ainutlaatuinen tilaisuus päästä ”kärpäseksi kattoon”, näkemään mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu ja miten lapset asioita kokevat. Observoinnin myötä omat havainnointitaidot ovat karttuneet merkittävästi. Intensiivisen havainnoinnin harjoittelemisen ansiosta, havainnot myös oman lapsiryhmän lapsista ovat aiempaa tarkempia ja monipuolisempia. Olemme myös huomanneet pitävämme yllä keskustelua havainnoinnin suuresta merkityksestä omissa työyhteisöissämme. Ajatus siitä, kuinka tärkeää lasten kanssa tehtävä työ on, on vahvistunut entisestään. Myös ajatus hetkessä elämisen tärkeydestä ja aidosta läsnäolosta on vahvistunut. Kun olen töissä, olen täällä lapsia varten.

Observointipäivät ovat mukavaa vaihtelua varsinaiseen perustyöhömme. Observointipäivinä olemme hiljaa, meillä on lupa kääntyä sisäänpäin ja keskittyä vain havainnointiin. Erityisen ihanaa on ollut nähdä lasten silmien syttymistä, kun he ovat oikein innostuneita ja keskittyneitä jonkin asian äärellä. Olemme saanet todistaa monia flow-tiloja. On mielenkiintoista nähdä, miten erilaista arki on eri paikoissa. Vaikka keskittyminen on observointipäivinä lapsissa, niin samalla tekee havaintoja monista muista asioista. Näemme, millaista toimintakulttuuri eri ryhmissä on, millaisia menetelmiä käytetään, sekä millainen ilmapiiri on. Olemme nähneet upeasti toteutettuja oppimisympäristöjä ja saaneet paljon ideoita, joita olemme voineet hyödyntää työssämme.

Observointi on antanut meille paljon enemmän kuin etukäteen osasimme aavistaakaan. On hienoa olla osa koneistoa, joka nostaa esiin asioita, joiden tarkastelulla ja kehittämisellä voi vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Tuloksista tulee olemaan hyötyä myös uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisessa. Olemme saaneet observointiin hyvää koulutusta ja vertaistapaamisissa päässeet peilaamaan ajatuksiamme ja kokemuksiamme muiden observoijien kanssa.

Tule sinäkin mukaan iloiseen ja innostuneeseen joukkoomme!

Terveisin, Tuija Nietosjärvi ja Pirjo Ahtiainen

Mitä on kehittävä palaute?

”Kehittävän Palautteen avulla voimme selvittää, mitä varhaiskasvatuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja mitkä tekijät kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta. Vain korkealaatuinen varhaiskasvatus tuottaa hyötyjä ja kasvattaa lasten hyvinvointia.
Keräämme reaaliaikaista aineistoa varhaiskasvatuksesta usealla eri mittarilla. Aineistoa analysoidaan tilastollisesti ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat, johtajat, henkilökunta ja vanhemmat saavat perustan lasten hyvinvoinnin, osallisuuden, oppimisen, liikkumisen ja emootioiden edistämiseen. Aineisto perustuu tieteellisesti testattuihin menetelmiin.”

Reunamo Education Research Oy 2018, lue lisää osoitteesta https://www.reunamoedu.fi/

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube