Iloiset, oppivat, osallistuvat lapset kasvavat kestävään tulevaisuuteen

23.05.2019

Olemme saaneet nyt luotua Vantaan varhaiskasvatukselle sekä työllemme yhteisen vision ja arvoperustan Vantaan kaupungin arvojen konkretisoinnin kautta. Arvojen konkretoisointi syntyi yhteistyössä lasten, huoltajien, päättäjien ja työntekijöiden näkemysten pohjalta. Arvojen työstämisessä kaikki pääsivät kertomaan, mitä Vantaan arvot merkitsevät kullekin ja miten ne näkyvät työssä, toiminnassa ja vuorovaikutuksessa konkreettisina tekoina.

Visiomme ”Iloiset, oppivat, osallistuvat lapset kasvavat kestävään tulevaisuuteen” puhuttelee minua aina kun sen kuulen. Vision ydin on siinä että, Vantaalla lapsilla on oikeus iloon, osaamiseen ja oppimiseen varhaiskasvatuksessa joka päivä. Jokainen meistä tunnistaa ilon ja tietää miltä se tuntuu: lapset, vanhemmat ja työntekijät. Siksi se on tärkeä asia visiossamme. Oppimisen ja osallisuuden äärellä vietetty aika on lapselle merkityksellistä ja vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa sekä kehittymiseensä perustavanlaatuisella tavalla. Lapsi ei odota, että joskus tulevaisuudessa hänellä on mahdollisuus oppia tai osallistua. Hän tarvitsee kasvuunsa ja kehittymiseensä aineksia nyt.

Työtämme ohjaavat arvot avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus antavat varhaiskasvatuksessa selkeitä tekemisen askeleita. Toimimalla näiden arvojen mukaisesti kuljemme kohti varhaiskasvatuksen visiota.

Toivon, että me kaikki yhdessä sitoudumme tähän arvoperustaan, ja luomme hyvät kasvun ja oppimisen edellytykset kaikille vantaalaisille lapsille.

Päiväkodinjohtajat esittelevät uudet arvot ja vision toimintakauden alkaessa yksiköissään, jonka jälkeen ne otetaan käyttöön osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Uudet arvot ja visio sisältyvät päivitettyyn ja opetuslautakunnan 13.5.2019 hyväksymään Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Iloista matkaa merkityksellinen työn äärellä!

Sole Askola-Vehviläinen
Varhaiskasvatuksen johtaja

Esite varhaiskasvatuksen visiota ja arvoista
Varhaiskasvatussuunnitelma

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube