ESIOPETUSTA KOTONA JA ARJEN UUDELLEEN MUOTOILUA

31.03.2020

Poikkeustilanteen aikana Vantaalla lapsille tarjotaan mahdollisuutta osallistua esiopetukseen kotoa käsin. Etänä tapahtuvan esiopetuksen ensisijainen tarkoitus on esiopetusryhmän vertaissuhteiden ylläpitäminen ja yhteenkuuluvuuden tukeminen. Tavoitteena on että, lapset pysyvät mahdollisimman hyvin mukana oman ryhmän tapahtumissa ja rytmissä, jotta paluu arkeen poikkeustilanteen jälkeen sujuisi helpommin.

Huoltajat ratkaisevat sen missä määrin oma lapsi osallistuu etänä tapahtuvaan esiopetukseen. Esiopetuksesta vastaavan opettajan tehtävänä on olla yhteydessä perheisiin ja sopia tarkemmin lapsen osallistumisesta esiopetusryhmän toimintaan. Lapsiin ja perheisiin ollaan esiopetuksesta yhteydessä mahdollisuuksien mukaan päivittäin, mutta vähimmillään perheitä pyritään tavoittamaan viikoittain.

Arjen uudelleen järjestely

Kaikkien perheiden arki ei ole samanlaista ns. normaalioissa, eikä myöskään poikkeusoloissa. Jokainen perhe muotoilee oman arkensa rutiinit ja aikataulut omien tarpeidensa sekä mahdollisuuksiensa mukaan. Arjen sujuminen ja kaikkien perheenjäsenten jaksaminen on kaiken toiminnan, myös esiopetuksen lähtökohta.

Arjen uudelleen rytmitys ei käy hetkessä. Yhteisen keskustelun ja kokeilun jälkeen omalle perheelle sopiva rytmi muotoutuu hiljalleen. Yksi toimintatapa ei toimi kaikilla, siksi tarvitaan monenlaisia vaihtoehtoja. Huoltajat voivat jakaa omia kokemuksiaan toisten huoltajien kanssa, myös varhaiskasvatuksen ja perhetyön ammattilaisilta kannattaa kysyä vinkkejä. Tällä hetkellä sosiaalisenmedian kanavista löytyy paljon ideoita siitä, miten voi onnistua yhdistämään omat työt, lasten esiopetuksen ja koulukäynnin. Uusia ideoita syntyy päivittäin, ja onneksi niitä jaetaan ahkerasti.

Lasten tarpeet ovat erilaisia

Esiopetuksessa on joukko erilaisia lapsia erilaisine vahvuuksineen ja tarpeineen. Tässä muuttuneessa arjessa näihin tarpeisiin vastaaminen voi korostua, sillä lapsen tutussa päivä- ja viikkorutiinissa on tapahtunut iso muutos etäopetukseen siirtymisen myötä. Myös vanhempien tilanteet ovat erilaisia: joku voi olla kotona pienemmän sisaruksen kanssa ja pystyy tukemaan eskarilaisen oppimista etäeskarin ajan, joku taas tekee etätyötä kotona ja eskarilaisen olisi selviydyttävä mahdollisimman itsenäisesti päivittäisistä puuhistaan.

Onkin tärkeää, että etäeskaripäiviin löytyy säännöllinen rytmi, joka tukee eskarin kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Rytmi tekee arjesta ennakoitavan ja turvallisen, jolloin lapsen on helpompi ohjautua sen tapahtumissa mahdollisimman omatoimisesti. Etäeskaripäiviin on tärkeää sisällyttää erilaisia arkisia puuhia, jotka tukevat eskarilaiselle keskeisiä taitoja, kuten omatoimisuutta ja omista tavaroista huolehtimista. Eskaritehtävät ovat yksi osa näitä. Jos lapsella on tuen tarve kehityksen ja oppimisen suhteen, tai hän on suomen kielen harjoittelussaan vielä alkutaipaleella, voidaan ryhmän opettajan kanssa sopia ja suunnitella yhdessä, millä keinoin lasta voidaan kotona tukea. Myös konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kieli- ja kulttuurikoordinaattori voivat olla apuna tässä suunnittelussa.

Esiopetusta toteutetaan yhdessä – myös poikkeusoloissa

Kodin ja varhaiskasvatuksen välisen tiedonkulun onnistuminen helpottaa yhteistyötä ja yhteisen ymmärryksen löytymistä. Lapsen näkökulmasta on tärkeää että, eskaripäiviin kuuluisi yhteydenpitoa eskariopen ja -ryhmän kanssa mahdollisuuksien mukaan. Lapsia varmasti harmittaa erossaolo omista eskarikavereista – kaivataan leikkiseuraa ja hauskaa yhdessäoloa leikkiseuran ja hauskan yhdessäolon kaipuun kasvaessa päivä päivältä. Eskariryhmä on tärkeä rinnallakulkija niin lapsen eskarivuodessa kuin koulun aloituksen näkökulmasta, ja siksi tunnetta ryhmään kuuluvuudesta on tärkeää vaalia. Tämä osallisuuden näkökulma ei voi katketa nyt poikkeusaikanakaan, ja se haastaa meitä ammattilaisia miettimään uusia tapoja kohdata eskareita ja heidän perheitään, miten voimme sen jokaisen lapsen osalta mahdollistaa. Miten voimme mahdollistaa lapsille kokemuksen eskarin jatkuvuudesta ja siitä, että eskarikaverit ovat edelleen olemassa? Miten voimme osaltamme tukea lasten ja perheiden kokemusta siitä, että kyllä tästä selvitään ja elämä jatkuu?

Lue lisää uutisesta

‍Nina Konttinen, palveluasiantuntija
Hanna Tuominen, varhaiskasvatuksen asiantuntija
Tiina- Liisa Åkerfelt, varhaiskasvatuksen asiantuntija

Vantaan sivistystoimi

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube